رئيس جمهور: عضويت ايران و قزاقستان در سازمان شانگهاي بستر مناسبي براي توسعه روابط است

رئيس جمهور: عضويت ايران و قزاقستان در سازمان شانگهاي بستر مناسبي براي توسعه روابط است تهران- ايرنا- دكتر سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور همسايگي ايران و قزاقستان از طريق درياي خزر و عضويت در سازمان شانگهاي را بستر مناسبي براي توسعه روابط دو كشور دانست و گفت: افزايش تبادل كالا چه از طريق دريا و چه از طريق راه آهن به نفع دو ملت و كشورهاي منطقه است و بايد گام هاي موثرتري براي تسريع در تحقق اين هدف برداشته شود. به گزارش ايرنا، دكتر رئيسي بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلي در ديدار «قاسم ژومارت توكايف» رئيس جمهور قزاقستان كه در مقر سازمان ملل متحد انجام شد، با اشاره به ديدارها و توافقات خوب روساي جمهور دو كشور در سال گذشته، بر تلاش براي تسريع اجراي كامل توافقات به ويژه در حوزه اقتصادي و تجاري تاكيد كرد. رئيس جمهور همسايگي دو كشور از طريق درياي خزر و عضويت در سازمان شانگهاي را بستر مناسبي براي توسعه روابط دو كشور دانست و گفت: افزايش تبادل كالا بين ايران و قزاقستان چه از طريق دريا و چه از طريق راه آهن به نفع دو ملت و كشورهاي منطقه است و بايد گام هاي موثرتري براي تسريع در تحقق اين هدف برداشته شود. رئيس جمهور قزاقستان نيز در اين ديدار با اشاره به ظرفيت هاي گسترده موجود در دو كشور، ايران را شريكي راهبردي و دوستي صميمي براي قزاقستان دانست و با استقبال از افزايش تبادل كالا بين دو كشور، به ظرفيت هاي بسيار مناسب ترانزيتي ايران اشاره و علاقمندي كشورش را براي تسريع در اجرايي شدن توافقات دو كشور اعلام كرد.