باقري با معاون وزير خارجه قطر ديدار كرد

PausePlay00:00 00:00 UnmuteMute SettingsCaptionsDisabledQualityundefinedSpeedNormal CaptionsGo back to previous menu QualityGo back to previous menu SpeedGo back to previous menu0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4× PIPExit fullscreenEnter fullscreenDownload دريافت 1 MB باقري با معاون وزير خارجه قطر ديدار كرد تهران - ايرنا - معاون سياسي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و معاون وزير خارجه قطر ديدار كردند. به گزارش ايرنا، علي باقري معاون سياسي وزير امور خارجه در ديدار با آقاي الخليفي معاون وزير خارجه قطر از دولت قطر در تبادل زندانيان ميان تهران - واشنگتن و آزادسازي پولهاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي قدرداني كرد. دو شهروند ايراني كه در جريان تبادل زندانيان ايران و آمريكا آزاد شدند، دوشنبه شب وارد تهران شدند. «رضا سرهنگ پور» و «مهرداد معين انصاري» دو نفر از پنج شهروند ايراني هستند كه در جريان مبادله زندانيان ايراني و آمريكايي آزاد شدند. اين دو كه قصد بازگشت به كشور را داشتند، بر اساس برنامه از پيش تعيين شده، ظهر امروز وارد دوحه پايتخت قطر شدند و دقايقي پيش نيز هواپيماي حامل آنها در فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران بر زمين نشست. همچنين سه زنداني ايراني ديگر نيز كه ساكن آمريكا بودند، به طور همزمان آزاد شده اند. ناصر كنعاني سخنگوي وزارت امور خارجه امروز(دوشنبه) درخصوص تبادل زندانيان بين ايران و آمريكا گفت: روند اجراي توافق ميان دو طرف در دو موضوع رفع انسداد مالي دارايي هاي ايران در كره جنوبي و تبادل زندانيان گام به گام و با سرعت مطلوبي پيش رفته و اميدواريم كه امروز شاهد وصول دارايي هاي خود از كره جنوبي باشيم. وي افزود: بر همين اساس است كه در همين روز تبادل زندانيان هم انجام مي شود و پنج زنداني شهروند ايراني از زندان هاي آمريكا آزاد مي شوند. البته 2 نفر از اين تعداد به ايران باز خواهند گشت و يك نفر هم به كشور ثالثي نزد خانواده خود مي رود و 2 نفر ديگر هم اظهار تمايل كرده اند كه در آمريكا همچنان حضور داشته باشند و متقابلا پنج زنداني هم به آمريكا تحويل داده خواهند شد.