چت بات هوش مصنوعي گوگل بارد به روز شد؛ دسترسي به اطلاعات جيميل، داكز و درايو شما

چت بات هوش مصنوعي بارد گوگل ديگر براي پاسخ گويي به شما تنها به دريافت اطلاعات از محيط وب بسنده نخواهد كرد. اين چت بات اكنون مي تواند با پشتيباني از افزونه ها، اطلاعات سرويس هاي جيميل، داكز، درايو و... شما را اسكن كند. كاربران با ارائه مجوز براي استفاده از اين ويژگي، مي توانند پاسخ هاي شخصي تري بگيرند. براساس خبري در وبلاگ گوگل، افزونه هاي بارد كه از امروز براي نسخه انگليسي اين چت بات فعال شده است، به اين ابزار هوش مصنوعي اجازه مي دهد تا به اپ هاي مختلف اين شركت ازجمله جيميل، درايو، داكز، يوتوب، مپس و Flights دسترسي داشته باشد. گوگل بارد حالا مي تواند به اطلاعات ايميل ها و اسناد شما دسترسي پيدا كند به اين ترتيب، گوگل بارد حالا مي تواند بين ايميل ها و اسناد كاري يا شخصي تان بگردد تا اطلاعاتي را پيدا كند كه به دنبالش هستيد. اين شركت تأكيد مي كند كه محتواي داده هاي شخصي شما توسط هيچ انساني ديده نمي شود و بارد از آن ها براي نمايش تبليغات يا آموزش مدل خود استفاده نمي كند. Google Bard Google Bard براي استفاده از اين ويژگي مي توانيد به طور مستقيم از بارد بخواهيد تا در اين اپ ها به دنبال محتواهاي مدنظر شما بگردد. براي مثال، براي جستجو در جيميل مي توانيد از فرمان mail@ استفاده كنيد يا در پيام خود از بارد بخواهيد در ايميل شما جستجو كند. در گذشته مي توانستيد با كمك دكمه Google It در موتور جستجوي اين شركت، جستجو كنيد تا ببينيد اطلاعاتي كه بارد به شما داده، درست يا خير است. حالا اين چت بات خودش به شما نشان مي دهد كه پاسخ هايش مطابق اطلاعات به دست آمده در جستجوها است يا نه. اگر نتيجه مثبت باشد، آن بخش از پاسخ سبز و اگر نتيجه منفي باشد، آن قسمت نارنجي مي شود. چت بات بارد گوگل همچنين اكنون از قابليت به اشتراك گذاري گفت وگوها از طريق لينك پشتيباني مي كند تا بتوانيد لينك گفت وگوهاي خود را براي ديگران ارسال كنيد. با اين كار بقيه مي توانند گفت وگوهاي شما را ادامه دهند يا شما از آن ها لينك بگيريد و گفت وگوهايشان را ادامه دهيد. گوگل مي گويد ارائه قابليت هاي جديد بارد از طريق به روزرساني هاي مدل هوش مصنوعي PaLM 2 ممكن شده است.