قدرداني مديركل روابط عمومي توانير از شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان سمنان به دليل اقدامات اين شركت در انجام ماموريت هاي ملي ابلاغي قدرداني مي كند. در بخشي از متن پيام تقدير "محمدعلي اكبري" مديركل دفتر روابط عمومي و امور بين المللي توانير خطاب به "سيد محمد حسيني نژاد" مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان سمنان تصريح شده است: " بدينوسيله از حمايت و همراهي جنابعالي در خصوص انجام ماموريت هاي ملي ابلاغي به نحو احسن و عملكرد شايسته مجموعه روابط عمومي آن شركت ، سپاس و قدرداني مي نمايد . اميد است در سايه همكاري و تعامل هميشگي تمامي اركان صنعت برق ، شاهد هم افزايي ، رشد و ارتقاء هر چه بيشتر فرهنگ مديريت مصرف برق مردم عزيز كشورمان باشيم . " در اين ابلاغ، دو عدد نمايشنامه راديويي و سه مورد ويدئوكست با موضوعات مختلف به صورت كشوري منتشر شده است. اين موضوعات شامل بازخورد تامين انرژي پايه دار مشتركين خانگي، دماي آسايش، طرح هاي تشويقي ويژه مشتركان كشاورزي-خانگي و مديريت بار سرمايشي متناسب با اقليم مي باشد. در نمايشنامه راديويي، به جمعيت مشتركين خانگي توصيه مي شود كه از تكنولوژي هاي مدرن و انرژي هاي پايه دار براي تأمين نيازهاي برق خود استفاده كنند. اين تكنولوژي ها و انرژي هاي پايه دار از منابع تجديدپذير مانند خورشيد و باد استفاده مي كنند و به كاهش مصرف انرژي سوخت هاي فسيلي و كاهش آلودگي هوا كمك مي كنند. در مورد دماي آسايش، به مشتركين خانگي توصيه مي شود كه دماي داخل خانه را به طور معقول تنظيم كنند تا بهره وري بالا رفته و مصرف برق كاهش يابد. همچنين، در صورت نياز به تنظيم دما در فصل زمستان، استفاده از روش هاي موثر مديريت بار سرمايشي نيز توصيه مي شود. طرح هاي تشويقي ويژه مشتركان كشاورزي-خانگي نيز از جمله اقداماتي است كه اين شركت انجام مي دهد. با ارائه تخفيف هاي ويژه به مشتركان در اين دسته، تشويق مي شود تا از سيستم هاي انرژي خورشيدي و ديگر منابع تجديدپذير براي تأمين نيازهاي خود استفاده كنند. در نهايت، با تمامي اركان صنعت برق همكاري و تعامل هميشگي در راستاي ارتقاي فرهنگ مديريت مصرف برق مردم عزيز كشور را تأكيد مي كند. با همكاري همه اركان، فرهنگ مديريت مصرف برق بهبود يافته و ميزان مصرف انرژي كاهش يافته و منجر به حفاظت از محيط زيست و ارتقاي كيفيت زندگي مردم مي شود.