سرپرست اداره كل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري منصوب شد

طي حكمي از سوي استاندار گيلان؛ سرپرست اداره كل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري منصوب شد باز باران خبر/ طي حكمي از سوي استاندار گيلان سرپرست اداره كل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري منصوب شد. بنابر اين گزارش در جلسه اي كه صبح امروز يكشنبه 26 شهريور ماه  با حضور استاندار و معاونين استانداري گيلان بر پا بود، سيد هاشم حسيني با حكم اسدا... عباسي  به سمت سرپرست اداره كل دفتر استاندار منصوب و مشغول به كار شد. در اين جلسه استاندار گيلان با قدرداني از تلاش هاي مديركل پيشين دفتر استاندار از مديركل جديد اين حوزه خواست تا با توجه به برنامه ها و سياست هاي راهبردي دولت مردمي و انقلابي و منويات رهبر معظم انقلاب كه در ديدار اخير با هيات دولت مبني بر تقويت اطلاع رساني مناسب؛  تمامي موضوعات حائز اهميت استان گيلان را با بهره گيري از همه ظرفيت هاي موجود پيگيري و نتايج آن به آگاهي مردم رسانده شود. شايان ذكر است مسئوليت دفاتر نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي و دبير فراكسيون،  پيگيري ارتباطات مردمي قوه مقننه با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها از جمله سوابق 20 سال اخير سيد هاشم حسيني مي باشد. ضمن اينكه  استاندار گيلان پس از دوسال حضور در اين منصب سرانجام يك گزينه شايسته و كاربلد را براي امور داخلي و اطلاع رساني استانداري بكار گرفته كه بايد اين انتخاب وي را به فال نيك گرفت؛  انتخابي كه قطعا با توجه به توانايي ها و ظرفيت هاي مناسبي كه در سيد هاشم حسين سراغ داريم، هم نظر شخص استاندار و مديران استان و هم نظر جامعه رسانه اي و مطبوعالي استان تامين خو اهد شد. گفتني است پيش از اين حسين محمديان عهده دار مسئوليت مديركلي دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري بود.