توافق ايران و پاكستان بر توسعه همكاري ها در حوزه حقوق بشر

توافق ايران و پاكستان بر توسعه همكاري ها در حوزه حقوق بشر اسلام آباد - ايرنا - وزير امور حقوق بشر پاكستان و سفير جمهوري اسلامي ايران در آن كشور بر لزوم تقويت همكاري هاي دوجانبه در بخش حقوق بشر و تعامل با يكديگر در مجامع منطقه اي و بين المللي تاكيد كردند. به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي وزارت حقوق بشر پاكستان، «خليل جورج» امروز در اسلام آباد طي ديدار با «رضا اميري مقدم» قرابت هاي تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي و مذهبي دو كشور را عامل اساسي براي تقويت روابط دوجانبه عنوان كرد. وي با ابراز اطمينان از روند رو به رشد روابط ايران و پاكستان بر لزوم گسترش اين تعاملات در حوزه حقوق بشر و مساعي دو كشور براي دستيابي به اهداف مشترك در مجامع منطقه اي و بين المللي تاكيد كرد. وزير امور حقوق بشر پاكستان نسبت به سركوب مسلمانان و اقليت هاي مذهبي در منطقه جنوب آسيا ابراز نگراني و سكوت نهادهاي ناظر حقوق بشري و رسانه هاي غربي نسبت به اين مقوله را مورد سرزنش قرار داد. وي افزود: جمهوري اسلامي ايران و پاكستان همواره از يكديگر در تمامي شرايط حمايت كرده و دو كشور متعهد به گسترش همكاري هاي مشترك در تمامي زمينه ها هستند. روابط عمومي وزارت حقوق بشر پاكستان به نقل از اظهارات اميري مقدم نوشت: سفير ايران در پاكستان نيز بر اهميت روابط ديرينه دو كشور و استفاده از تجربيات يكديگر براي گسترش همكاري هاي دوجانبه به ويژه در زمينه حقوق بشر تاكيد كرد.