اولين هم انديشي عكاسان روابط عمومي مناطق 22گانه تهران

اولين هم انديشي عكاسان روابط عمومي مناطق 22گانه تهران اولين هم انديشي عكاسان روابط عمومي مناطق 22گانه شهرداري تهران با حضور محمد آزادي،رئيس اداره اطلاع رساني مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران و نقي خوش خلق، مدير آژانس عكس تهران صبح دوشنبه 27 شهريور ماه در سالن كنفرانس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران برگزار شد. همه عكس ها: https://www.tehranpicture.ir/u/msw اولين هم انديشي عكاسان روابط عمومي مناطق 22گانه تهران اولين هم انديشي عكاسان روابط عمومي مناطق 22گانه تهران اولين هم انديشي عكاسان روابط عمومي مناطق 22گانه تهران اولين هم انديشي عكاسان روابط عمومي مناطق 22گانه تهران اولين هم انديشي عكاسان روابط عمومي مناطق 22گانه تهران اولين هم انديشي عكاسان روابط عمومي مناطق 22گانه تهران اولين هم انديشي عكاسان روابط عمومي مناطق 22گانه تهران اولين هم انديشي عكاسان روابط عمومي مناطق 22گانه تهران