پليس سانفرانسيسكو به دنبال به كارگيري سلاح مرگبار در ربات ها

پليس سن فرانسيسكو اخيرا از هيئت نظارت اين شهر، مجوزي را درخواست كرده كه بر اساس آن بتواند از سلاح مرگبار در ربات ها و به منظور كشتن مظنونان و مجرماني كه جان مردم عادي و نيروهاي پليس را تهديد مي كنند، استفاده كند. در اين درخواست آمده كه در شرايطي از ربات ها براي اين منظور استفاده خواهد شد كه تهديد جاني براي نيروهاي پليس قريب الوقوع است و به كارگيري اين ربات ها در مقايسه با ديگر روش ها، اثرگذاري بيشتري داشته و به آنها در مبارزه با مجرمان كمك خواهد كرد. البته اين طرح پيشتر با مخالفت هاي قابل توجهي از سوي برخي از اعضاي هيئت نظارت و همچنين ديگر نهادها مواجه شده بود. آرون پسكين از مقامات سن فرانسيسكو كه در شمار مخالفان اين طرح است، مي گويد نبايد از ربات ها به عنوان ابزار اعمال زور عليه هيچ شخصي استفاده شوند. اما در پيش نويس درخواست جديد، اصلاحاتي اعمال شد كه در نهايت، كميته قوانيني كه پسكين رياست آن را برعهده دارد، با اين طرح موافقت كرد و قرار است در تاريخ 29 نوامبر يعني كمتر از يك هفته ديگر، بين اعضاي هيئت نظارت به راي گذاشته شود. پسكين در توجيه تغيير نظر خود نسبت به استفاده از ربات ها اين چنين مدعي شد كه ممكن است نيروهاي پليس در موقعيت ها و سناريوهايي باشند كه ربات ها، تنها گزينه باشند. مقالات مرتبط: خريد موتور كركره برقي از شركت آسيا دُر اپل به دنبال به كارگيري تاچ آيدي در دكمه كراون اپل واچ تصادف مرگبار تسلا زير ذره بين سازمان ايمني جاده اي آمريكا مقايسه كرونا با ديگر بيماري هاي مرگبار ممنوع در حال حاضر، چندين ربات كنترل از راه دور، در اختيار پليس سن فرانسيسكو قرار دارد كه اغلب براي بازرسي هاي منطقه اي و موقعيت هايي همچون خنثي سازي بمب ها به كار گرفته مي شوند. با اين حال، پليس دالاس در سال 2016 و براي اولين بار، با استفاده از يك ربات كه براي خنثي سازي بمب طراحي شده بود، توانست يك مجرم را بكشد. اگرچه پليس سن فرانسيسكو هرگز اجازه نداده كه ربات ها، جان انسان ها را بگيرند، اما اين روزها سلاح هاي خودكار به طور قابل توجهي در جنگ هاي مدرن مورد استفاده قرار مي گيرند.