ماشين خاص با قابليتي كه فقط در فيلم ها ديده ايم

ماشين خاص با قابليتي كه فقط در فيلم ها ديده ايم اقتصاد ايران: شركت BMW با مدل iX Flow توانست آنچه در فيلم هاي جاسوسي ديده بوديم را به دنياي واقعيت بياورد. اين خودروي الكتريكي به فناوري E Ink با نمايشگر خميده مجهز شده است و كاربر اين امكان را دارد تا بخش هاي مختلف پنل را به صورت مستقل كنترل كند. به گزارش خبرگزاري اقتصادايران  بي ام و ادعا مي كند كه تغيير رنگ بين روشن و تيره مي تواند در زمينه مصرف انرژي تاثيرگذار باشد. در روزهاي سرد، وقتي رنگ خودرو تيره باشد مي تواند گرماي بيشتري از جانب خورشيد جذب كند. شركت بي ام و از اين دستاورد به عنوان يكي از بهترين اختراعات سال 2022 نام برده است و برنامه هاي متعددي براي آن دارد. به عنوان مثال مي توان اطلاعات مشخصي را روي سطح خودرو نشان داد يا اينكه با توجه به حالت روحي راننده، خودرو الگوهاي مختلفي را نمايش دهد. همچنين اگر ماشين خود را پيدا نمي كنيد، مي توانيد كاري كنيد كه كل بدنه چشمك بزند. دانلود با كيفيت