تصوير روز ناسا: تولد ستارگان در دل تاريكي

ستارگان در فاصله حدود هزار سال نوري از ما و بالاي صفحه كهكشان راه شيري در «سحابي تاريك ليندز» در حال شكل‌گيري هستند.