ايلان ماسك برخي خدمات رفاهي كاركنان توييتر را حذف كرد

ايلان ماسك برخي خدمات رفاهي كاركنان توييتر را حذف كرد تغييراتي كه ايلان ماسك از زمان خريد توييتر در اين شركت شبكه اجتماعي صورت داده است، به مخارج كارمندان، سياست مربوط به تعطيلات و كار در دفتر رسيد. به گزارش ايتنا از ايسنا، طبق ايميلي كه دوشنبه شب از واحد منابع انساني توييتر ارسال و توسط وب سايت بيزنس اينسايدر مشاهده شد، توييتر وارد مرحله جديدي از رياضت مالي تحت مالكيت ماسك مي شود. اين ايميل ساعاتي پس از آن ارسال شد كه ايلان ماسك دومين ديدارش با كاركنان توييتر در دفتر مركزي اين شركت در سانفرانسيسكو را برگزار كرد و در ايميلي دستور داد هر كسي نرم افزار يا كد مي نويسد، گزارش هفتگي كار خود را به او ارسال كند. تغييرات در نخستين ماه مالكيت ماسك كه خود را مديرعامل توييتر كرده است، متعدد و ناگهاني و شامل اخراج دسته جمعي كاركنان، تغييرات بزرگ يا درخواست براي كار شبانه بوده است. با ايميلي كه بعدازظهر دوشنبه ارسال شد، بسياري از تغييراتي كه كارمندان توييتر به گمانه زني درباره آنها پرداخته بودند، توسط ماسك رسميت يافتند. توييتر ديگر هزينه هاي متعدد را پوشش نمي دهد يا پول شماري از امكانات موجود براي كارمندان كه سالهاي زيادي فراهم شده بودند را پرداخت نمي كند. حداكثر زمان اختصاص يافته براي سفرهاي كاري محدودتر شده و اين سفرها كمتر مي شوند. در اين ايميل آمده است: ما با فضاي اقتصادي چالش برانگيزي روبرو هستيم كه در آن توجه بيشتر به مديريت هزينه، ضروري است. آينده توييتر اگر بتوانيم با يكديگر براي استفاده عاقلانه از منابع شركت همكاري كنيم، فوق العاده روشن خواهد بود. علاوه بر اين تغييرات و تغييرات ديگري كه در ايميل شرح داده شده است، انتظار مي رود كارمندان توييتر هر روز در محل كار حاضر شوند و همان طور كه ماسك در ايميل قبلي گفته بود در موارد استثنا و به صورت موردي، به افراد اجازه داده مي شود از خانه كار كنند. ماسك پيش از اين موضع خود در خصوص دوركاري كه در زمان مديرعاملي جك دورسي، براي همه كاركنان توييتر امكان پذير شده را ملايم كرده بود. دورسي اكنون يك سرمايه گذار در نسخه جديد توييتر است. هزينه هايي كه قطع مي شوند، شامل هزينه هاي مربوط به رفاه، بهره وري و بهره وري استخدام جديد به همراه اينترنت خانگي، آموزش و توسعه يا يادگيري، كمپ توييتر كه يك فعاليت گروهي سراسر شركت بود و فعاليتهاي تيمي كوچكتر كه هر سه ماه انجام مي شدند، است. هزينه موقتي براي پوشش هزينه هاي مراقبت روزانه مربوط به كوويد هم قطع شد. در اين ايميل آمده است: كمك هزينه ها دوباره ارزيابي مي شوند و در صورت بهبود وضعيت مالي شركت، ممكن است دوباره عرضه شوند. يك كارمند سابق گفت كمك هزينه آموزش و توسعه، سالها بخشي از توييتر بود و به افراد اجازه مي داد براي چيزهايي هزينه كنند كه به بهبود كار آنها كمك مي كرد. درست مانند هزينه ها براي فعاليتهاي گروهي كه در ميان شركتهاي فناوري متداول است. ساير هزينه ها حتي هزينه هاي مربوط به كار هم كاهش داده شده اند. پرداخت هزينه تلفن همراه اكنون 50 دلار در ماه و هزينه غذا در هنگام سفر كاري، 75 دلار است در حالي كه هزينه تلفن پيش از اين 150 دلار بود. محدوديت كلي هزينه ها براي هر نوع سفر كل در سطح ارشد بازبيني خواهد شد. بر اساس گزارش بيزنس اينسايدر، تغييرات براي مخارج از اول نوامبر اعمال شده اند و پرداخت هزينه هاي انجام شده به كاركنان، به دليل حجم بالاي تقاضا، طولانيتر از حد معمول طول خواهد كشيد.