از هر 10 آيفون فروخته شده توسط اپل، 7 دستگاه مجهز به پنل OLED سامسونگ است

هرچند سامسونگ پنل 80 ميليون آيفون 14 را توليد مي‌كند، سهم ال جي و BOE به ترتيب 20 و 6 ميليون واحد است.