حمله سايبري وب سايت پارلمان اروپا را از كار انداخت

به گزارش شبكه خبري ICTPRESS، روبرتا متسولا، رئيس پارلمان اروپا در توييتي اعلام كرد كارشناسان آي تي اين پارلمان در حال محافظت از سيستم ها و مقابله با اين حمله هستند كه يك گروه هكري طرفدار كرملين مسئوليت آن را برعهده گرفته است. اين وب سايت اواخر روز چهارشنبه با قطعي متناوب روبرو بود. گروه هكري كيلنت در كانال تلگرام خود مسئوليت اين حمله را برعهده گرفت و از طرفدارانش خواست وب سايت پارلمان را با سرازير كردن حجم بالاي ترافيك شبكه خارجي، از كار بياندازند. اين شيوه حمله سايبري، به انكار سرويس توزيع شده يا داس معروف است. پارلمان روسيه روز چهارشنبه قطعنامه اي را تصويب كرد كه روسيه را به جنايات جنگي متهم كرد و اين كشور را به دليل حملات عامدانه و جنايت عليه غيرنظاميان، كشور حامي تروريسم خواند. اين بيانيه در وب سايت پارلمان اروپا روز چهارشنبه غيرقابل دسترس بود. اوا كايلي، نايب رئيس پارلمان اروپا گفت: تنها مشكلي كه بر اثر اين حمله سايبري ايجاد شد، دسترسي خارجي به وب سايت بود. اميدواريم حمله ديگري نباشد. بر اساس گزارش بلومبرگ، طبق اظهارات محققان امنيت سايبري و خود اين گروه هكري، كيلنت در ماههاي اخير، سلسله حملات سايبري عليه اهداف غربي انجام داده كه شامل از كار انداختن وب سايت هاي فرودگاه و وب سايت هاي دولتي آمريكا بوده است.