ارتباط ناسا با ''اوريون'' 47دقيقه قطع شد

به گزارش شبكه خبري ICTPRESS، ناسا به دلايلي كه هنوز مشخص نيست، به شكل غيرمنتظره اي تماس خود را با كپسول اوريون از دست داد. فضاپيماي بدون سرنشين اوريون(Orion) از زمان پرتاب به سمت ماه در چهارشنبه هفته گذشته (16 نوامبر) تحت عنوان ماموريت "آرتميس 1" عملكرد خوبي داشته است. اما اين چهارشنبه (23 نوامبر) يك اتفاق ناگوار به همراه داشت. كنترل كننده هاي ماموريت در ساعت 1:09 بامداد به وقت شرقي (09:39 به وقت ايران) در حالي كه ارتباط بين كپسول و شبكه فضايي عميق را پيكربندي مي كردند ارتباط خود را با اوريون از دست دادند. شبكه فضايي عميق شامل مجموعه اي از بشقاب هاي راديويي است و ناسا از آنها براي صحبت با فضاپيماهاي دوردست استفاده مي كند. مقامات ناسا در اظهار نظر كوتاهي گفتند: اين پيكربندي مجدد چندين بار در چند روز گذشته با موفقيت انجام شده است و تيم در حال بررسي علت از دست رفتن سيگنال در اين مرتبه است. آنها افزودند: گروه عمليات با يك پيكربندي مجدد در سمت زمين اين مشكل را حل كرد. مهندسان در حال بررسي داده هاي اين رويداد هستند تا به تعيين آن چه روي داده، كمك كنند. اين قطع ارتباط، 47 دقيقه به طول انجاميد و اوريون با وضعيت خوبي از آن خارج شد. مقامات ناسا مي گويند كه هم اكنون اين فضاپيما سالم است و هيچ عوارضي براي آن پيش نيامده است. كپسول اوريون در حال آماده شدن براي يك مانور حياتي است. اين كپسول قرار است در روز جمعه (25 نوامبر) موتور خود را روشن كند تا خود را در مدار ماه قرار دهد. اگر همه چيز خوب پيش برود، اوريون حدود يك هفته در آن مدار خواهد ماند و سپس در اول دسامبر به سمت زمين باز خواهد گشت. در نهايت اين كپسول در تاريخ 11 دسامبر بر فراز اقيانوس آرام با يك چتر نجات در سواحل كاليفرنيا فرود خواهد آمد. ماموريت "آرتميس 1" كه حامل كپسول اوريون است، با موشك غول پيكر سامانه پرتاب فضايي(SLS) متعلق به ناسا كه قدرتمندترين موشكي است كه تاكنون با موفقيت پرواز كرده است، به سمت ماه رهسپار شده است. قرار است در ماموريت بعدي موسوم به "آرتميس 2" در سال 2024 دو فضانورد براي اولين بار با اوريون و SLS به پرواز درآيند تا در مدار ماه قرار گيرند و سپس به زمين بازگردند. ماموريت "آرتميس 3" نيز پس از يك سال يا بيشتر، فضانوردان را در نزديكي قطب جنوبي ماه فرود خواهد آورد، جايي كه ناسا قصد دارد يك پايگاه خدمه دائمي ايجاد كند كه يكي از اهداف اصلي برنامه آرتميس است. در مجموع شاهديم كه پس از پرتاب موفقيت آميز "آرتميس 1" از مركز فضايي كِنِدي در چهارشنبه گذشته و بازديد نزديك اوريون از ماه در اوايل اين هفته، اين ماموريت تاكنون براي بسيار نرم پيش رفته است و گروه كنترل ماموريت اكنون يك سكسكه كوچك را تجربه كرده است و با اين كه تماس خود را با كپسول اوريون براي 47 دقيقه از دست داده است، اكنون فضاپيما در وضعيتي سالم در حال ادامه حركت خود است. اين خرابي غيرمنتظره بود و درست بعد از نيمه شب چهارشنبه رخ داد، زيرا ناسا در حال پيكربندي مجدد پيوند ارتباطي بين فضاپيماي اوريون و شبكه فضايي عميق بود. اين نوع پيكربندي مجدد چندين بار در روزهاي قبل بدون هيچ حادثه اي اجرا شده بود، اما اين بار چيزي به هم ريخت. بدين ترتيب قبل از اينكه ناسا بتواند تماس خود را مجددا با اوريون برقرار كند، ارتباطات از هر دو جهت به مدت 47 دقيقه قطع شد. اگرچه اوريون توانست از اين حادثه جان سالم به در ببرد، اما ناسا همچنان در حال بررسي دلايل اين قطع ارتباط است و مهندسان در حال حاضر در جستجوي پاسخ، داده ها را بررسي مي كنند. ناسا به دلايلي كه هنوز مشخص نيست، به شكل غيرمنتظره اي تماس خود را با كپسول اوريون از دست داد. فضاپيماي بدون سرنشين اوريون(Orion) از زمان پرتاب به سمت ماه در چهارشنبه هفته گذشته (16 نوامبر) تحت عنوان ماموريت "آرتميس 1" عملكرد خوبي داشته است. اما اين چهارشنبه (23 نوامبر) يك اتفاق ناگوار به همراه داشت. كنترل كننده هاي ماموريت در ساعت 1:09 بامداد به وقت شرقي (09:39 به وقت ايران) در حالي كه ارتباط بين كپسول و شبكه فضايي عميق را پيكربندي مي كردند ارتباط خود را با اوريون از دست دادند. شبكه فضايي عميق شامل مجموعه اي از بشقاب هاي راديويي است و ناسا از آنها براي صحبت با فضاپيماهاي دوردست استفاده مي كند. مقامات ناسا در اظهار نظر كوتاهي گفتند: اين پيكربندي مجدد چندين بار در چند روز گذشته با موفقيت انجام شده است و تيم در حال بررسي علت از دست رفتن سيگنال در اين مرتبه است. آنها افزودند: گروه عمليات با يك پيكربندي مجدد در سمت زمين اين مشكل را حل كرد. مهندسان در حال بررسي داده هاي اين رويداد هستند تا به تعيين آن چه روي داده، كمك كنند. اين قطع ارتباط، 47 دقيقه به طول انجاميد و اوريون با وضعيت خوبي از آن خارج شد. مقامات ناسا مي گويند كه هم اكنون اين فضاپيما سالم است و هيچ عوارضي براي آن پيش نيامده است. كپسول اوريون در حال آماده شدن براي يك مانور حياتي است. اين كپسول قرار است در روز جمعه (25 نوامبر) موتور خود را روشن كند تا خود را در مدار ماه قرار دهد. اگر همه چيز خوب پيش برود، اوريون حدود يك هفته در آن مدار خواهد ماند و سپس در اول دسامبر به سمت زمين باز خواهد گشت. در نهايت اين كپسول در تاريخ 11 دسامبر بر فراز اقيانوس آرام با يك چتر نجات در سواحل كاليفرنيا فرود خواهد آمد. ماموريت "آرتميس 1" كه حامل كپسول اوريون است، با موشك غول پيكر سامانه پرتاب فضايي(SLS) متعلق به ناسا كه قدرتمندترين موشكي است كه تاكنون با موفقيت پرواز كرده است، به سمت ماه رهسپار شده است. قرار است در ماموريت بعدي موسوم به "آرتميس 2" در سال 2024 دو فضانورد براي اولين بار با اوريون و SLS به پرواز درآيند تا در مدار ماه قرار گيرند و سپس به زمين بازگردند. ماموريت "آرتميس 3" نيز پس از يك سال يا بيشتر، فضانوردان را در نزديكي قطب جنوبي ماه فرود خواهد آورد، جايي كه ناسا قصد دارد يك پايگاه خدمه دائمي ايجاد كند كه يكي از اهداف اصلي برنامه آرتميس است. در مجموع شاهديم كه پس از پرتاب موفقيت آميز "آرتميس 1" از مركز فضايي كِنِدي در چهارشنبه گذشته و بازديد نزديك اوريون از ماه در اوايل اين هفته، اين ماموريت تاكنون براي بسيار نرم پيش رفته است و گروه كنترل ماموريت اكنون يك سكسكه كوچك را تجربه كرده است و با اين كه تماس خود را با كپسول اوريون براي 47 دقيقه از دست داده است، اكنون فضاپيما در وضعيتي سالم در حال ادامه حركت خود است. اين خرابي غيرمنتظره بود و درست بعد از نيمه شب چهارشنبه رخ داد، زيرا ناسا در حال پيكربندي مجدد پيوند ارتباطي بين فضاپيماي اوريون و شبكه فضايي عميق بود. اين نوع پيكربندي مجدد چندين بار در روزهاي قبل بدون هيچ حادثه اي اجرا شده بود، اما اين بار چيزي به هم ريخت. بدين ترتيب قبل از اينكه ناسا بتواند تماس خود را مجددا با اوريون برقرار كند، ارتباطات از هر دو جهت به مدت 47 دقيقه قطع شد. اگرچه اوريون توانست از اين حادثه جان سالم به در ببرد، اما ناسا همچنان در حال بررسي دلايل اين قطع ارتباط است و مهندسان در حال حاضر در جستجوي پاسخ، داده ها را بررسي مي كنند.