اخراج10000كارمند ضعيف از گوگل

به گزارش شبكه خبري ICTPRESS، اين اقدام در واكنش به فشار يك سرمايه گذار كنشگر، شرايط نامطلوب بازار و ضرورت كاهش مخارج انجام مي گيرد. كارمنداني كه رتبه عملكرد پاييني كسب كنند، اخراج خواهند شد. اين رتبه بندي ممكن است توسط سيستم عملكرد جديد براي جلوگيري از دادن پاداش و جايزه سهام استفاده شود. اگر چه گوگل تاكنون در برابر تعديل كاركنان مقاومت كرده اما بيش از 135 هزار كارمند اداري در شركت ها و استارتاپهاي فناوري در سال 2022 اخراج شده اند. مديران گوگل دستور يافته اند شش درصد كاركنان يا 10000 نفر را به عنوان افرادي كه عملكرد بدي دارند، شناسايي كنند. ناظران دستور دادند امتيازهاي بالاي اطلاعيه قبلي، كاهش داده شود. كريستوفر هون، سرمايه گذار ميلياردر در نامه اي به آلفابت اعلام كرده است شمار كارمندان اين شركت بايد كاهش پيدا كند. اين سرمايه گذار انگليسي همچنين به شركت مادر گوگل گفته است كارمندانش در مقايسه با شركت هاي ديجيتالي ديگر، حقوق بيش از اندازه زيادي دريافت مي كنند. بر اساس گزارش ماركت واچ، هون مدعي شده است كه شمار كاركنان آلفابت در مقايسه با الگوي استخدام تاريخي، بيش از اندازه زياد است و با شرايط فعلي كسب و كار، همخواني ندارد و اين موتور جستجو با متخصصان ماهر كمتر مي تواند به شكل كارآمدتري اداره شود.