تقدير مدير منطقه اصفهان از كاركنان واحد روابط عمومي به مناسبت روز روابط عمومي

اصفهان - محبوبه عزيز: به مناسبت روز روابط عمومي و ارتباطات, مدير منطقه اصفهان طي نشستي، از كاركنان واحد روابط عمومي منطقه تقدير كرد عبدالله گيتي منش, مدير منطقه, در اين نشست كه در محل دفتر روابط عمومي برگزار شد، ضمن تبريك روز ارتباطات و روابط عمومي گفت: روز روابط عمومي، فرصتي است تا همه باهم براي توسعه ارتباطات اجتماعي از يك سو و رعايت اخلاق حرفه اي در عملكرد خود از سويي ديگر، تلاش نموده و جايگاه اين حرفه را در جامعه تثبيت نماييم. گيتي منش، روابط عمومي را منعكس كننده اهداف يك سازمان دانست و افزود: روابط عمومي، ركن اساسي و قلب تپنده هر سازمان و پلي ميان مخاطبين و مديران است و انتظار مي رود در راستاي اهداف سازمان گام هاي مؤثري بردارد. بهمن علي پور رئيس روابط عمومي منطقه نيز ضمن تبريك اين روز و تشكر و قدرداني از حسن استقبال مدير منطقه از برگزاري اين نشست به ارائه گزارشي از مجموعه عملكرد اين واحد پرداخت. در پايان اين مراسم از كاركنان روابط عمومي با اهداء لوح، تقدير و تشكر گرديد. بانوان نقش مؤثري در فرهنگ سازي مصرف بهينه آب در جامعه دارند اصفهان - عليرضا هژبري: قائم مقام مديرعامل آبي اي استان اصفهان در جلسه مسئولان بسيج خواهران حوزه ادارات شهيد رجايي، نقش بانوان را در فرهنگ سازي مصرف بهينه آب در جامعه بسيار مؤثر دانست. مجيد حبيبيان بابيان اينكه رشد جمعيت، گسترش شهرنشيني، افزايش سطح رفاه و فرهنگ زندگي مردم، توسعه كشاورزي و صنايع سبب افزايش تقاضاي آب شده است، تصريح كرد: مصرف بي رويه و بي جا امري غيرعقلاني است و در اسلام تأكيد فراوان در جلوگيري از اسراف شده است. آنچه در ارتباط با مصرف صحيح مطرح شده است كم مصرف كردن نيست، بلكه مصرف بهينه هست. الگوي صحيح مصرف يكي از فرهنگ هاي غني اسلام است كه مي بايست با تقويت و افزايش آگاهي هاي مردم متحول گردد و اين تحول ميسر نخواهد شد مگر با افزايش آگاهي هاي عمومي و تخصصي در جامعه به كودكان امروز كه پدران و مادران آينده هستند. وي با اشاره به اهميت صرفه جويي آب به ويژه توسط مادران و بانوان اعلام كرد: بعضي از افراد در خانواده ممكن است بر اثر وسواس دچار پرمصرفي آب باشند، بايد بدانيم كه وسواس در مصرف بي رويه نقش به سزايي دارد و اگر آن را درمان يا كنترل كنيم قطعاً در مديريت بهينه مصرف آب تأثيرگذار است. حبيبيان بابيان اينكه با انجام كار فرهنگي بايد در رفتار مصرفي مردم به مرورزمان تغيير ايجاد كرد خاطرنشان ساخت: در اين زمينه نقش بانوان پررنگ تر از ساير اقشار جامعه است. در صورت انجام كار فرهنگي تأثيرگذار، جامعه از وضعيت اسراف در منابع آبي به سمت مديريت بهينه مصارف هدايت خواهد شد كه در اين ميان خواهران بسيجي در ادارات مي توانند در ترويج فرهنگ صحيح مصرف آب نقش بسزايي ايفاء نمايند. در ادامه اين نشست فرمانده پايگاه بسيج خواهران آبي اي استان اصفهان به فعاليت هاي انجام شده اشاره و عنوان كرد: در حال حاضر 120 تن از بانوان شاغل در آبفا عضو بسيج خواهران هستند كه از اين تعداد 48 نفر فعال و 72 نفر عضو عادي به شمار مي آيند. ريحانه نصر اصفهاني افزود: بسيج خواهران آبي اي استان اصفهان مشاركت هميشگي در جمع آوري كمك هاي نقدي در آزادسازي زندانيان غير عمد همچنين در جمع آوري كمك هاي مؤمنانه به نيازمندان داشتند. پويش نذر خون، پويش مادر و كودك با محوريت مديريت مصرف آب، انتشار كليپ و محتواي فرهنگي عفاف و حجاب باهدف آگاه سازي مردم در فضاي مجازي، همكاري در برگزاري يادواره شهداي كارگري ازجمله اقدامات ديگر بسيج خواهران آبي اي استان اصفهان بوده است. لينك كوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99888/