توضيح مدير روابط عمومي و اطلاع رساني ستاد اقامه نماز درباره وضعيت جسمي قرائتي

مدير روابط عمومي و اطلاع رساني ستاد اقامه نماز حال محسن قرائتي را خوب توصيف كرد و گفت عكس هاي منتشرشده در فضاي مجازي مربوط به بستري بودن او در سال هاي قبل است. توضيح مدير روابط عمومي و اطلاع رساني ستاد اقامه نماز درباره وضعيت جسمي قرائتي حامد صالحي گفت: چند روزي است كه تصاويري از بستري شدن حجت الاسلام والمسلمين قرائتي در فضاي مجازي دست به دست مي شود كه اين تصاوير مربوط به گذشته است. او با تاكيد بر اينكه حال عمومي حجت الاسلام والمسلمين قرائتي خوب است، اظهار كرد: با توجه به پيام هاي متعدد و تماس هاي بسيار و ابراز محبت و پيگيري علاقه مندان نسبت به اخبار نادرست منتشرشده درباره سلامتي حجت الاسلام و المسلمين قرائتي به اطلاع مي رساند عكس هاي منتشرشده مربوط به بستري شدن ايشان در سال هاي قبل است، و در حال حاضر ايشان در منزل بوده و به جز مشكل زانودرد كه مراحل درمان را سپري مي كند، مشكل ديگري ندارند. مدير روابط عمومي ستاد اقامه نماز گفت: به لطف خدا اين روزها حجت الاسلام والمسلمين قرائتي در حال ضبط برنامه هاي تلويزيوني و سخنراني در جلسات وبيناري در سراسر كشور هستند.