نگاه كردن به عكس غذا در اينترنت از پرخوري جلوگيري مي كند؟

نگاه كردن به عكس غذا در اينترنت از پرخوري جلوگيري مي كند؟ پژوهش هاي جديد نشان مي دهد كه اين تصاوير - اگر به اندازه كافي ديده شوند - در واقع اشتهاي ما را برطرف مي كنند و ميل ما را به خوردن كاهش مي دهند. به گزارش ايتنا و به نقل از اينديپندنت، اين كشف ممكن است سازندگان تنقلات و توليدكنندگان مواد غذايي را شوكه كند، زيرا سرمايه گذاري زيادي روي تبليغاتي كرده اند كه قرار است گرسنگي ما را تحريك كند. اين پژوهش كه در دانشگاه آرهوس دانمارك انجام شد، روش هاي متفاوتي را كه چگونه درك ما از غذا بر اشتهايمان تاثير مي گذارد بررسي كرد. بيش از 1100 نفر در يك سري مطالعات آنلاين به رهبري جارك اندرسن، دانشجوي دكتري گروه آموزشي علوم غذايي آرهوس، شركت كردند. در يك آزمايش، افراد سه بار يا 30 بار در معرض يك عكس آنلاين از آب نبات هاي ام اند ام (M&M) نارنجي قرار گرفتند. شركت كنندگاني كه تصوير را 30 بار ديده بودند، نسبت به كساني كه فقط سه تصوير از آب نبات را ديدند، تمايل كمتري به خوردن آن داشتند. علاوه بر اين، افرادي كه 30 تصوير را ديدند نسبت به گروهي كه فقط سه تصوير ديده بودند، بخش كوچك تري از آب نبات را انتخاب كردند. اندرسن در بيانيه اي گفت: «اشتهاي شما بيشتر از آن چه كه بسياري از ما فكر مي كنيم با ادراك شناختي شما مرتبط است. بسيار مهم است كه چگونه در مورد غذاي خود فكر مي كنيم.» «شما به چيزي كه فقط به آن فكر كرده ايد يك واكنش فيزيولوژيكي دريافت خواهيد كرد. به همين دليل است كه مي توانيم بدون خوردن چيزي احساس رضايت كامل داشته باشيم.» پژوهشگران كه نتايج خود را در مجله اشتها (Appetite) منتشر كردند، همچنين با ارائه ام اند ام در رنگ هاي مختلف، به چگونگي تاثير رنگ غذا بر تمايل به آن نيز پرداختند. نتايج تغيير نكرد - مردم پس از 30 بار مشاهده تصاوير، همچنان كمتر از آن غذا مي خواستند. حتي زماني كه اسكيتل هاي رنگارنگ - آب نبات هايي كه طعم متفاوتي براي هر رنگي دارند - معرفي شدند، نتايج آزمايش تا حد زيادي يكسان بود. نگاه كردن به عكس غذا در اينترنت از پرخوري جلوگيري مي كند؟ «اگر رنگ تاثير قابل توجهي نداشته باشد، به اين معني است كه طعم درك شده بايد يك عامل كمك كننده باشد. با اين حال، يافته هاي ما نشان داد كه حتي طعم تصور شده نيز تاثير عمده اي بر سيري ندارد.» اين مطالعه ممكن است براي تبليغ كنندگاني كه بارها به دليل تبليغ غذاهايي كه به همه گيري چاقي كمك مي كنند مورد انتقاد قرار گرفته اند، با اهميت باشد. برنان ديويس، استاد بازاريابي در كالج بازرگاني اورفاليا (Orfalea) در دانشگاه پلي تكنيك كاليفرنيا، در بيانيه اي گفت: «مطالعات تجربي زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد اين تبليغات بر روي افراد تاثير مي گذارد و در واقع باعث مي شود مردم بيشتر غذاي ناسالم مصرف كنند.» ديويس افزود: «ما مي دانيم كه خوردن غذاي ناسالم به افزايش ميزان اضافه وزن و چاقي منجر مي شود.» اين مشكل به ويژه با تبليغاتي كه براي كودكان ارسال مي شود، شديدتر خواهد شد. مطالعه اي در سال 2023 كه در مجله چاقي كودكان منتشر شد، نشان داد كه «اينفلوئنسرهاي كودك» در يوتيوب در 66 درصد ويديوهاي خود غذا را تبليغ مي كنند. بر اساس اين مطالعه، به رغم ممنوعيت يوتيوب براي تبليغات مواد غذايي در محتواي كودكانه، 42٪ از محصولات مارك دار براي آب نبات و 32٪ براي تنقلات شيرين يا شور، بستني يا نوشيدني هاي شيرين بودند.