روابط عمومي ها، بالاترين نقش را در حفظ و ارتقاي جايگاه شركت ها و سازمان ها دارند.

روابط عمومي ها بايد در اطلاع رساني هاي خود به گونه اي عمل كنند كه مخاطب را اقناع كنند. به گزارش ماين نيوز، حسين طالبي در مراسم اختتاميه دومين گردهمايي مديران روابط عمومي بخش معدن و صنايع معدني ايران با بيان اين مطلب گفت: با توجه به دغدغه هاي ذهني مخاطبان، روابط عمومي ها بايد در اطلاع رساني هاي خود به گونه اي عمل كنند كه مخاطب را اقناع كنند. وي افزود: براي اين منظور، روابط عمومي ها بايد سه سئوال «چه چيزي را، براي چه كسي و چگونه ارايه دهيم » را در اطلاع رساني هاي خود مدنظر قرار دهند. مدير روابط عمومي شركت چادرملو با اشاره به ضرورت هاي تهيه خبر در روابط عمومي ها تصريح كرد: نوآوري در خبر و جدا شدن از سبك سنتي براي جذب مخاطب و نيز توجه به موضوع هم ذات پنداري در ذهن مخاطب با برانگيختن عواطف و احساسات مخاطب، از جمله اين موارد است. وي ادامه داد: از ديگر مولفه هاي تنظيم خبر، نشاط آفريني با ارائه جنبه هاي مثبت رويدادها است. مولفه ديگر، ايجاد تعليق بوده و در آن، به مخاطب تلنگري زده مي شود تا خود متوجه نتيجه شود. طالبي اذعان كرد: تعليق ادبي، مولفه ديگري در اطلاع رساني است كه در آن، حس كنجكاوي مخاطب را تحريك و در مسير اتفاقات رويداد در ذهن او را درگير مي كند و موجب جذابيت پيام مي گردد. وي ادامه داد: امروزه مردم به دنبال نرم خبر به جاي سخت خبر هستند. توجه به اين امر، موجب اثر گذاري بيشتر بر مخاطب مي شود.