آمريكا خشونت دولت كوزوو عليه صرب ها محكوم كرد

آمريكا خشونت دولت كوزوو عليه صرب ها محكوم كرد نيويورك- ايرنا- آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه آمريكا، اقدام دولت كوزوو را به دليل ورود با خشونت به ساختمان هاي شهرداري در شمال اين كشور محكوم كرد و از آلبين كورتي، نخست وزير اين كشور خواست اين اقدامات را متوقف كند. بر اساس گزارش رسانه ها، نيروهاي پليس كوزوو در ميان اعتراضات و تحريم گسترده انتخابات محلي، اوايل روز جمعه در مقابل ساختمان شهرداري در شهر زوكان كه اكثريت جمعيت آن صرب هستند، گاز اشك آور پرتاب كردند و با تظاهركنندگان درگير شدند. به گزارش ايرنا، آنتوني بلينكن وزير خارجه آمريكا روز جمعه به وقت محلي در بيانيه اي گفت كه اقدامات كوزوو برخلاف توصيه هاي آمريكا و اروپا بوده و "به شدت و به شكل غيرضروري تنش ها را افزايش داده است." بلينكن افزود: اين اقدامات تلاش هاي ما براي كمك به عادي سازي روابط ميان كوزوو و صربستان را تضعيف كرده و پيامدهايي براي روابط دوجانبه آمريكا با كوزوو خواهد داشت. وي از همه طرف ها خواست كه «از هر گونه اقدام ديگري كه به تنش ها و درگيري دامن مي زند، خودداري كنند.» الكساندر ووچيچ، رئيس جمهور صربستان، ارتش اين كشور را در حالت آماده باش كامل قرار داده است و به يگان هاي ارتش دستور داده تا در نزديكي مرز «كوزوو و متوهيا» مستقر شوند. رسانه هاي محلي صربستان گزارش دادند رئيس جمهوري اين كشور، اين فرمان را در پاسخ به خشونت پليس كوزوو عليه صرب تبارهاي مقيم اين منطقه صادر كرده و از مقامات ناتو نيز خواستخ است براي پايان دادن به خشونت عليه صرب تبارهاي كوزوو، فورا اقدام كنند. مناطق شمالي كووزو و متوهيا كه داراي اكثريت صرب تبار است در هفته هاي اخير شاهد درگيري خشونت بار بين پليس و صرب تبارها بوده است. چهار شهرداري در شمال كوزوو و متوهيا، انتخابات 23 آوريل در اين منطقه را به خاطر به توافق نرسيدن با پريشتينا تحريم كردند كه به اين دليل، كمتر از 4 درصد واجدان شرايط در اين انتخابات شركت كردند. اين در حالي است كه ناتو و چند كشور ديگر از روز دوشنبه رزمايشي دو هفته اي را در بالكان آغاز كردند كه حدود 10 هزار نيرو در آن شركت دارند.