صليب سرخ: مهاجران اوكرايني ناتوان از تامين مالي و نيازهاي اوليه زندگي هستند

صليب سرخ: مهاجران اوكرايني ناتوان از تامين مالي و نيازهاي اوليه زندگي هستند تهران- ايرنا- سازمان صليب سرخ اعلام كرد كه بسياري از اوكرايني هايي كه پس از آغاز جنگ به كشورهاي خارجي گريخته اند، تمام پس انداز خود را خرج كرده اند و در حال حاضر با بدهي هاي فزاينده و ناتواني در تامين نيازهاي اوليه خود مواجه هستند. به گزارش ايرنا، "بيرجيت بيشوف ابسن" نماينده فدراسيون بين المللي صليب سرخ و جمعيت هلال احمر جمعه شب در كنفرانس خبري گفت: مردم خارج از اوكراين از نظر مالي دچار مشكل هستند. آنها اكنون پس انداز خود را مصرف كرده اند و بسياري از آنها بدهي هاي فزاينده اي دارند. وي در ادامه افزود: در بسياري از كشورها، انجمن هاي صليب سرخ به افراد نيازمند كمك هاي نقدي ارائه مي كنند، مردم از اين كمك ها براي غذا و براي اجاره استفاده مي كنند و 41 درصد از افرادي كه اين حمايت را دريافت مي كنند، به ما در صليب سرخ براي (برآوردن) نيازهاي اوليه خود وابسته هستند. وي همچنين گفت كه پناهندگان اوكرايني به دليل محدوديت زباني براي زندگي روزمره از جمله رفتن به مدرسه، يافتن شغل و دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي با مشكل مواجه شده اند. روسيه در فوريه سال گذشته عمليات نظامي ويژه خود را در اوكراين آغاز كرد. آژانس پناهندگان سازمان ملل از زمان آغاز جنگ، خروج تقريبا 22 ميليون نفر از گذرگاه مرزي اوكراين را به ثبت رسانده است. در حال حاضر تا آخر ماه مه (ارديبهشت) حضور 8.25 ميليون پناهنده اوكرايني در سراسر اروپا ثبت شده است.