دوربين 6 هزار دلاري لايكا Q3 ويديوي 8K ضبط مي كند

<a href="https://www.zoomit.ir/camera/405586-leica-q3-camera-specs-price" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/6470f5d5e3555704d402666b?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="دوربين 6 هزار دلاري لايكا Q3 ويديوي 8K ضبط مي‌كند"/></a><br/><p>لايكا Q3 دوربين فول‌فريم جديدي با لنز ثابت است كه قيمت بسيار بالايي دارد و ويديوي 8K ضبط مي‌كند.</p><br/>