سلطان عمان يكشنبه به ايران سفر مي كند

سلطان عمان يكشنبه به ايران سفر مي كند تهران - ايرنا - سلطان عمان به دعوت رسمي آيت الله سيد ابراهيم رئيسي روز يكشنبه به تهران سفر مي كند. به گزارش خبرنگار حوزه دولت ايرنا، «هيثم بن طارق آل سعيد» سلطان عمان به دعوت رسمي آيت الله سيد ابراهيم رئيسي روز يكشنبه به تهران سفر خواهد كرد. رئيس جمهور كشورمان عصر يكشنبه در مجموعه فرهنگي - تاريخي سعدآباد بطور رسمي از سلطان عمان استقبال خواهد كرد. سپس آيت الله رئيسي و سلطان هيثم بن طارق مذاكرات خصوصي خود را آغاز خواهند كرد و پس از آن هيات هاي عاليرتبه 2 كشور با يكديگر گفت وگو و رايزني خواهند داشت. تعدادي از وزرا و مقامات ارشد اين كشور، سلطان عمان را در اين سفر 2 روزه همراهي مي كنند.