هشدار صندوق بين المللي پول در خصوص عدم توافق بر سر سقف بدهي دولت آمريكا

هشدار صندوق بين المللي پول در خصوص عدم توافق بر سر سقف بدهي دولت آمريكا تهران-ايرنا- كريستالينا جورجيوا، رئيس صندوق بين المللي پول روز جمعه هشدار داد كه شكست مقامات دولت جو بايدن رئيس جمهور آمريكا و رهبران كنگره در دستيابي به توافق بر سر سقف بدهي دولت باعث كوچك شدن اقتصاد آمريكا و جهان خواهد شد. به گزارش جمعه شب ايرنا از "اسپوتنيك", جورجيوا به خبرنگاران گفت: عدم توافق بر سر بدهي دولتي, ما را به ناچار وارد ركود در اقتصاد آمريكا و جهان خواهد كرد و اين امر يك شوك براي همه خواهد بود. وي ادامه داد: نكته اصلي اين است كه بدهي آمريكا قابل پرداخت است. آمريكا هنوز زمان زيادي دارد اما قابل پرداخت بودن بدهي بودن به اين معناي وضعيت عالي نيست. به گزارش ايرنا, در حاليكه قانونگذاران آمريكايي سه روز فرصت دارند تا با تصويب لايحه اي درباره سقف بدهي دولت آمريكا از ورشكستگي آن و تاثير منفي بر بازارهاي مالي جهاني جلوگيري كنند، رئيس جمهوريخواه مجلس نمايندگان مي گويد كه در مذاكرات ميان كاخ سفيد و كنگره پيشرفت هايي حاصل شده است. كوين مك كارتي، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا روز پنجشنبه به وقت محلي به خبرنگاران گفت، مذاكره كنندگان كاخ سفيد و جمهوري خواهان در مذاكرات درباره افزايش سقف بدهي 31. 4 تريليون دلاري دولت آمريكا پيشرفت هايي بدست آوردند. اين مذاكرات درحالي انجام مي شود كه وزارت خزانه داري آمريكا هشدار داده است در صورتي كه يك توافق براي افزايش سقف بدهي بدست نيايد و دولت آمريكا در اولين روز ماه ژوئن نتواند هزينه هاي خود را پرداخت كند، اين امر به يك ورشكستگي اقتصادي فاجعه بار تبديل خواهد شد. جو بايدن رئيس جمهور دموكرات و مك كارتي رئيس جمهوريخواه مجلس نمايندگان بر سر هزينه ها، ماليات ها و الزامات كاري براي برنامه هاي مبارزه با فقر در آمريكا اختلاف نظر دارند. اما هر دو طرف ساعت ها بحث و گفتگو در روز چهارشنبه را سازنده توصيف كردند. كنگره براي تصويب هرگونه توافقي از طريق مجلس نمايندگان تحت كنترل جمهوري خواهان و سناي تحت كنترل دموكرات ها به چند روز زمان نياز دارد. قانونگذاران به طور مرتب نياز به افزايش سقف بدهي دولت آمريكا براي پوشش هزينه ها دارند. قانون گزاران مجلس سه روز فرصت خواهند داشت تا هر گونه لايحه توافقي در خصوص سقف بدهي را ابتدا مطالعه و سپس در مورد آن راي گيري كنند. مك كارتي تاكيد كرده است كه هر توافقي بايد هزينه هاي دولت آمريكا را در سال آينده كاهش دهد و رشد مخارج را در سال هاي آينده محدود كند تا بدهي دولت آمريكا كاهش يابد. بايدن پيشنهاد كرده است كه هزينه ها را در سطوح فعلي در سال آينده متوقف كند و با افزايش ماليات براي مهار بدهي اقدام كند.