ده ها هزار صربستاني در حمايت از رئيس جمهوري خود تظاهرات كردند

ده ها هزار صربستاني در حمايت از رئيس جمهوري خود تظاهرات كردند تهران- ايرنا- ده ها هزار نفر از مردم صربستان روز جمعه در يك اجتماع بزرگ در بلگراد از الكساندر ووچيچ رئيس جمهوري اين كشور كه با انتقادهاي گسترده روبه روست، حمايت كردند. به گزارش ايرنا به نقل از آسوشيتدپرس، سازمان دهندگان اين تظاهرات جمعه گفتند كه به رغم بارش باران و رعد و برق، «صدها هزار نفر» در اين اجتماع در مقابل مجمع ملي صربستان شركت كردند. مقام هاي صربستان گفتند كه اين تظاهرات اشاعه دهنده «وحدت و اميد» در اين كشور است. اين در حالي است كه پس از دو تيراندازي مرگبار در صربستان سه تظاهرات گسترده عليه دولت ووچيچ برگزار شد و هوادارانش تلاش كردند تا تجمعي در حمايت از او برپا كنند. معترضان دولت خواستار بهبود اوضاع امنيتي، توقف محتواي خشونت آميز تلويزيوني و استعفاي 2 وزير امنيتي دولت شدند. اعتراضات خياباني پس از آن آغاز شد كه يك پسر 13 ساله سوم مي (13 ارديبهشت) در شهر بلگراد هشت دانش آموز و يك نگهبان مدرسه را به ضرب گلوله كشت و 6 دانش آموز ديگر و يك معلم را هم زخمي كرد. يك روز پس از آن، مردي 21 ساله نيز با استفاده از سلاح گرم هشت نفر را كشت و 14 تن ديگر را هم زخمي كرد. هر دو ضارب در بازداشت پليس هستند. تحليلگران معتقدند كه ووچيچ با سازماندهي تظاهرات حاميانش و تاكيد بر شمار شركت كنندگان، اعتراضات مخالفان را تحت الشعاع قرار دهد. اين در حالي است كه تظاهرات جمعه هواداران وچيچ در سايه تنش هاي بلگراد و كوزوو برگزار شد. رئيس جمهوري صربستان جمعه فرمان آماده باش ارتش را صادر و از اين نهاد نظامي خواست تا به سرعت در مرز «كوزوو و متوهيا» مستقر شود. مناطق شمالي كووزو و متوهيا كه داراي اكثريت صرب تبار است در هفته هاي اخير شاهد درگيري خشونت بار بين پليس و صرب تبارها بوده است. نظاميان كوزوو جمعه تلاش كردند تا وارد ساختمان هاي دولتي در شهرهاي داراي اكثريت صرب نشين شوند كه اين اقدام واكنش مردم را برانگيخت. كوزوو در سال 2008 استقلال خود را از صربستان اعلام كرد و آمريكا و بسياري از قدرت هاي غربي استقلال آن را به رسميت شناختند. اما بلگراد، روسيه و چين استقلال كوزوو را به رسميت نشاخته اند.