امارات، تركيه و چين جانشين مشتريان غربي طلاي روسيه

امارات، تركيه و چين جانشين مشتريان غربي طلاي روسيه تهران-ايرنا-گزارش گمرك روسيه نشان مي دهد كه امارات، چين و تركيه در مجموع 99.8 درصد از صادرات طلاي روسيه را به خود اختصاص داده و توانستند جاي خالي مشتري هاي اروپايي و غربي طلاي مسكو را بگيرند. به گزارش ايرنا، خبرگزاري رويترز در گزارشي نوشت كه از ميان سه كشور، امارات متحده عربي به يك مركز تجاري كليدي و بزرگ ترين مقصد طلاي روسيه تبديل شده است. علت سراريز شدن طلاي مسكو به اين سه كشور تحريم هاي غرب عليه روسيه به دليل جنگ اوكراين و بسته شدن مسيرهاي صادرات سنتي روسيه براي صادرات طلا اعلام شده است. اين گزارش شامل نزديك به يك هزار محموله طلا در يك سال از آغاز جنگ اوكراين است كه حكايت از آن دارد كه امارات 75.5 تن طلاي روسيه به ارزش 4.3 ميليارد دلار وارد كرده است، اين درحالي است كه اين ميزان در سال 2021 حدود 1.3 تن بود. چين و تركيه، بزرگترين مقصدهاي بعدي طلاي روسيه پس از امارات هستند كه هر كدام، حدود 20 تن بين برهه زماني 24 فوريه 2022 تا سوم ماه مارس 2023 وارد كردند. در روزهاي پس از آغاز درگيري اوكراين، بسياري از بانك هاي چندمليتي، ارائه دهندگان لجستيك، پالايشگاه هاي فلزات گرانبها، كار با طلاي روسيه را كه معمولاً به لندن، مركز تجارت و ذخيره سازي طلا ارسال مي شد، متوقف كردند. انجمن بازار شمش لندن، ورود شمش هاي ساخته شده در روسيه را از هفت مارس 2022 ممنوع كرد و تا پايان ماه اوت، بريتانيا، اتحاديه اروپا، سوئيس، ايالات متحده، كانادا و ژاپن همگي واردات شمش از روسيه را ممنوع كردند. با اين حال، سوابق صادرات نشان مي دهد كه توليدكنندگان طلاي روسيه به سرعت بازارهاي جديدي را در كشورهايي مانند امارات، تركيه و چين كه مسكو را تحريم نكرده بودند، پيدا كردند.