پارلمان مولداوي وضعيت اضطراري در كشور را تمديد كرد

پارلمان مولداوي وضعيت اضطراري در كشور را تمديد كرد تهران- ايرنا- پارلمان مولداوي جمعه شب براي هشتمين بار به دليل درگيري هاي اوكراين و تاثيرات آن بر اين كشور، تمديد وضعيت فوق العاده در اين كشور را تصويب كرده است. به گزارش ايرنا، "ايگور گروسو" رئيس پارلمان مولداوي گفت: طرح تمديد وضعيت فوق العاده به مدت 60 روز با راي 58 نماينده (از 101 نفر) تصويب شد. پيش از اين "دورين ريسين" نخست وزير مولداوي ضمن درخواست از پارلمان براي تمديد وضعيت اضطراري، خاطرنشان كرد كه مولداوي به دليل سيستم هاي انرژي به هم پيوسته كشورها، مستقيماً تحت تأثير درگيري اوكراين قرار دارد. مولداوي همچنان مجبور است از پناهندگان اوكرايني ميزباني كند و بر امنيت تمركز كند. اين هشتمين تمديد وضعيت اضطراري از زماني است كه مقامات مولداوي آن را در 24 فوريه 2022 پس از آغاز عمليات نظامي ويژه روسيه در اوكراين اعلام كردند.