آموزش راه اندازي و استفاده از Game Pass مايكروسافت

<a href="https://www.zoomit.ir/gaming/404271-how-use-game-pass-xbox" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/638c61e31c5e3026507e3b2f?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="آموزش راه‌اندازي و استفاده از Game Pass مايكروسافت"/></a><br/><p>اگر ايكس باكس خريداري كرده‌ايد، با راه‌اندازي سرويس گيم‌پس مي‌توانيد با پرداخت هزينه‌اي مقرون‌به‌صرفه‌تر به صدها بازي مختلف دسترسي داشته باشيد.</p><br/>