14 چيز عجيبي كه به فضا فرستاده ايم

<a href="https://www.zoomit.ir/space/405542-weirdest-things-launched-into-space" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/646f019beb03e04fde105a40?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="14 چيز عجيبي كه به فضا فرستاده‌ايم"/></a><br/><p>از خودروي تسلا گرفته تا توپ ديسكو و موهاي روساي جمهور ايالات متحده، انسان اشياء عجيبي را به فضا فرستاده است.</p><br/>