كسب رتبه برتر كشور توسط روابط عمومي آبفاي استان تهران در حوزه آموزش همگاني

كسب رتبه برتر كشور توسط روابط عمومي آبفاي استان تهران در حوزه آموزش همگاني با اهداي لوح از سوي معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا صورت گرفت كسب رتبه برتر كشور توسط روابط عمومي آبفاي استان تهران در حوزه آموزش همگاني روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران رتبه برتر شركت هاي آب و فاضلاب سراسر كشور را در بخش فعاليت ها و اقدام هاي مرتبط با آموزش همگاني كسب كرد. در نشست مشترك مديران روابط عمومي بخش آب و آبفاي كشور كه روز چهارشنبه همزمان با هفته گرامي داشت روابط عمومي با حضور محمد جوانبخت معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا برگزار شد، روابط عمومي شركت آبفاي استان تهران به لحاظ انجام فعاليت هاي موثر و برجسته در حوزه آموزش همگاني به عنوان روابط عمومي برتر در بين شركت هاي آب و فاضلاب معرفي و لوح تقدير دريافت كرد. روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران براي دستيابي به اين مهم و جلب مشاركت هاي مردمي در مصرف بهينه آب، از مهرماه سال 1402 برنامه هاي مختلفي را در حوزه آموزش همگاني براي مخاطبان در رده هاي مختلف تعريف و اجرا كرد و به پشتوانه حمايت هاي ساير نهادها و سازمان ها ازجمله آموزش و پرورش، استانداري، پليس راهور و … در چارچوب مسئوليت اجتماعي آنان توانست به موفقيت هاي چشم گيري دست يابد. راه اندازي گروه همياران آب و اجراي پويش هاي آب بهتر است يا ثروت، هميار پليس حامي آب، تهران شهر حساس به آب و بانوي آب از اقدام هاي مهم اين شركت در حوزه آموزش همگاني است. شركت آب و فاضلاب استان تهران همچنين از ابتداي سال تحصيلي 1403-1402 با همكاري اداره هاي آموزش و پرورش مناطق و شهرهاي مختلف اين استان فعاليت هاي گسترده اي را به منظور آموزش مفاهيم صرفه جويي و مديريت بهينه مصرف آب در بين دانش آموزان مدارس مقاطع مختلف تحصيلي آغاز كرد و همياران آب با حضور در اين مدارس، هزاران دانش آموز دختر و پسر تهراني را با اين مفاهيم آشنا كردند. پويش «آب بهتر است يا ثروت» ازجمله طرح ها و پويش هاي ابتكاري شركت آب و فاضلاب استان تهران است كه نه تنها با استقبال خوب دانش آموزان تهراني مواجه شد بلكه توجه دانش آموزان ساير استان ها، والدين آنان و البته نهادها و سازمان هاي مختلف را به خود جلب كرد. اين پويش با هدف تبيين ارزش حياتي آب به عنوان يك كالاي بي جايگزين و ثروت بي بديل در شرايط تنش آبي حاكم بر سرزمين، با مشاركت جامعه دانش آموزي برگزار شد. راه اندازي پويش «تهران؛ شهر حساس به آب» به عنوان ديگر اقدام ابتكاري روابط عمومي شركت آبفاي استان تهران گامي به سمت مديريت علمي مديريت آب شهري و اجتماعي كردن موضوع آب است. اين پويش تلاش دارد با روشن كردن ابعاد گوناگون مبحث مديريت مصرف به ويژه از منظر اجتماعي آن و ايجاد درك درست از شرايط موجود و بر پايه تغيير در نگرش و رفتار مصرف كنندگان شهري، راهكارهاي دست يافتني و قابل اجرا به منظور مديريت مصرف و كاهش آب مصرفي ارائه دهد. پويش «بانوي آب» نيز به ابتكار روابط عمومي آبفاي استان تهران و با همكاري استانداري تهران با هدف آموزش و جلب مشاركت بانوان به عنوان قشر تاثيرگذار در مديريت مصرف آب در بهمن ماه 1402 آغاز شد. طرح «هميار پليس، حامي آب» از ديگر اقدام هاي روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران در راستاي آموزش همگاني است كه با مشاركت پليس راهور در نوروز 1403 به اجرا درآمد و با اجراي اين طرح، كودكاني كه همراه با خانواده به سفرهاي نوروزي مي رفتند، در مبادي ورودي و خروجي استان تهران، لباس و كلاه منقش به آرم و شعار هميار پليس و حامي آب به عنوان عيدي دريافت كردند. اين اقدام ابتكاري، بخشي از اجراي طرح بزرگ تهران، شهر حساس به آب بوده است كه با استقبال ساير استان ها در سراسر كشور فراگير شد. مجموعه اقدام هاي آموزشي و فرهنگي روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران با اين هدف انجام مي شود كه ضمن ايجاد حساسيت در بين شهروندان براي مصرف بهينه آب و مراقبت از اين كالاي حياتي ارزشمند، همكاري ساير سازمان ها و نهادهاي مختلف فرهنگي و اجتماعي در زمينه ترويج فرهنگ صرفه جويي در مصرف آب به عنوان يكي از اولويت هاي مهم كشور در شرايط خشكسالي را در راستاي مسئوليت اجتماعي جلب كند.