به بهانه روز روابط عمومي و ارتباطات؛ نگاهي به عملكرد موفق روابط عمومي شركت پتروشيمي پارس

00000000000000A0013.jpg آينه جم:27 ارديبهشت ماه روز روابط عمومي و ارتباطات است، روابط عمومي در واقع قلب تپنده و ركن اساسي نظام ارتباطي و اطلاع رساني و چشم بيناي يك شركت در ارتباطات با كاركنان و جامعه پيراموني است ، به همين بهانه عملكرد يكي از شركت هاي پيشرو در زمينه روابط عمومي را مرور مي كنيم: يكي از روابط عمومي هاي فعال شركت هاي منطقه عسلويه؛ بدون ترديد روابط عمومي شركت پتروشيمي پارس است. موفقيت هاي شركت پتروشيمي پارس سبب شد هفته هاي اخير توسط معاون وزير نفت و معاون سياسي استاندار و همچنين مسؤولان شهرستان هاي جنوبي استان از مديرعامل و همچنين رئيس روابط عمومي اين شركت تجليل شود. روابط عمومي پتروشيمي پارس در جنبه هاي مختلف توانسته خود را موفق جلوه دهد و الگويي براي ديگر شركت ها در زمينه ارتباطات و روابط عمومي باشد. 1- برگزاري برنامه هاي مختلف فرهنگي و مناسبتي در شركت 2- انعكاس مطلوب خدمات شركت در رسانه هاي مختلف 3- توجه به مسئوليت هاي اجتماعي و جامعه محلي 4- حضور فعال در نمايشگاه هاي مختلف و حتي پشتيباني از برخي نمايشگاه ها الف: برگزاري و برنامه ريزي برنامه هاي مختلف فرهنگي و آئيني در شركت: در زمينه برگزاري برنامه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي مي توان به اجراي برنامه هاي مختلف با توجه به مناسبت هاي روز اشاره كرد و همچنين برنامه تجليل از بانوان شاغل در شركت، برگزاري محفل انس با قرآن در شركت ، برگزاري جلسه نوروزي مديران شركت با كاركنان، برنامه ريزي براي حضور فعال كاركنان در مسابقات قرآني و ورزشي، برگزاري مراسم تجليل از ورزشكاران مدال آور شركت، كمك به اردوي دانش آموزي چند مدرسه منطقه و همچنين برگزاري چندين جشن ويژه كاركنان در ماه هاي اخير و مشاركت در چندين مراسم در شهرستان هاي جنوبي توسط روابط عمومي مي توان نام برد برنامه هايي كه سبب نشاط و خرسندي در كاركنان و جامعه محلي شده است. ب: انعكاس گسترده خدمات شركت در رسانه ها روابط عمومي پتروشيمي پارس تلاش كرده ارتباطي گسترده با رسانه هاي استان و رسانه هاي كشوري برقرار كند و هر خبر يا دستاورد اين شركت در ده ها رسانه مكتوب و مجازي كشور و منطقه منعكس مي شود اين درحاليست برخي از شركت هاي منطقه ، از ارتباط با رسانه ها عاجزند در زمينه ارتباط با رسانه ها بدون ترديد پتروشيمي پارس پيشتاز است. ج: توجه به مسئوليت هاي اجتماعي در شركت روابط عمومي به عنوان عضو فعال كميته مسئوليت هاي اجتماعي شركت مي تواند محرك مديران در عمل به مسئوليت هاي اجتماعي باشد؛ پتروشيمي پارس علاوه بر كمك از طريق شوراي راهبردي پتروشيمي هاي پارس به منطقه؛ خود نيز گام هايي در تعامل با جامعه محلي برداشته است اقدامات شركت موجب تمجيد و تقدير معاون وزير، مسؤولان استانداري، فرماندار عسلويه و همچنين تقدير مديركل محيط زيست استان از شركت پتروشيمي پارس شد. د- حضور فعال در نمايشگاه ها يكي از شركت هاي پتروشيمي فعال و حتي پشتيبان در نمايشگاه هاي نفت، گاز و پتروشيمي؛ شركت پتروشيمي پارس بوده است. اين شركت در نمايشگاه هاي عسلويه، كيش و نمايشگاه تهران حضور فعالي داشت كه عملكرد شركت در اين نمايشگاه ها در رسانه هاي مختلف منعكس شد. بدون ترديد روابط عمومي با دانش، پويا و فعال مي تواند محرك شركت در زمينه هاي مختلف باشد و سبب نگاه مثبت مردم و مسؤولان محلي به شركت شود موضوعي كه در پتروشيمي پارس محقق شده است و نشان دهنده عمل كرد مطلوب مدير و كارشناسان روابط عمومي است. / آينه جم