كيفيت هواي تهران براي گروه هاي حساس ناسالم است

كيفيت هواي تهران براي گروه هاي حساس ناسالم است تهران- ايرنا- بنا بر اعلام شركت كنترل كيفيت هواي تهران، شاخص آلودگي هوا در حال حاضر روي عدد 106 قرار گرفته و كيفيت هوا براي گروه هاي حساس ناسالم است. به گزارش روز جمعه ايرنا، تهران در 24 ساعت گذشته با ثبت شاخص 125 هواي ناسالم براي گروه هاي حساس را تجربه كرد. اين در حالي است كه تا زمان ارسال اين خبر با وجود كاهش غلظت آلاينده ها، همچنان كيفيت هوا براي گروه هاي حساس ناسالم بوده و شاخص آلودگي هوا روي عدد 106 قرار دارد. بنا بر اعلام شركت كنترل كيفيت هواي تهران، هم اكنون ايستگاه پيروزي در منطقه 13 با شاخص 127، ايستگاه شادآباد در منطقه 18 با شاخص 110، ايستگاه شريف در منطقه 2 با شاخص 124، ايستگاه شهرري در منطقه 20 با شاخص 121 ، ايستگاه شهرداري مركز با شاخص 102، ايستگاه شهرداري منطقه 19 با شاخص 128، ايستگاه شهرداري منطقه 21 با شاخص 119 و ايستگاه شهرداري منطقه 15 با شاخص 147 كيفيت هواي ناسالم براي گروه هاي حساس را نشان مي دهند. همچنين در ايستگاه هاي بزرگراه شهيد محلاتي در منطقه 14 با شاخص 80، اقدسيه در منطقه 1 با شاخص 83، پونك با شاخص 66، تربيت مدرس در منطقه 6 با شاخص 99، ستاد بحران در منطقه 7 با شاخص 91، شهرداري منطقه 2 با شاخص 66، شهرداري منطقه چهار با شاخص 93، شهرداري منطقه 10 با شاخص 87، شهرداري منطقه 16 با شاخص 95، شهرداري منطقه 22 با شاخص 71، گلبرگ در منطقه هشت با شاخص 71، مسعوديه در منطقه 15 با شاخص 93، ميدان فتح در منطقه 9 با شاخص 96 و دانشگاه علم و صنعت در منطقه چهار با شاخص 83 كيفيت هواي قابل قبول را به ثبت رسانده است. ايستگاه شهرداري منطقه 11 هم اكنون با ثبت شاخص 43 تنها ايستگاه با كيفيت هواي پاك در تهران است. به گروه هاي حساس از جمله كودكان، سالمندان مادران باردار و بيماران قلبي و ريوي توصيه مي شود كه از فعاليت سنگين و حضور طولاني در فضاي خارج از منزل خودداري كنند. گفتني است از ابتداي سال تا امروز هشت روز هواي پاك، 64 روز هواي قابل قبول و چهار روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس در روزشمار آلودگي هواي تهران به ثبت رسيده است.