آنكه بايد مردم جمهوري آذربايجان را از آن ترساند رژيم صهيونيستي است نه ايران

آنكه بايد مردم جمهوري آذربايجان را از آن ترساند رژيم صهيونيستي است نه ايران تهران-ايرنا- ناصر كنعاني ضمن هشدار به جمهوري آذربايجان گفت: تداوم سياست همسايگي سرلوحه كار ماست البته در چارچوب احترام متقابل و رعايت آداب همسايگي. به گزارش خبرنگار حوزه سياست خارجي ايرنا، سخنگوي وزارت امور خارجه در توئيتي نوشت: «وزارت خارجه آذربايجان نسبت به سفر شهروندان خود به ايران هشدار داده است! اين همان سياستي است كه رئيس جمهور رژيم جعلي، كودك كُش و اشغالگر صهيونيستي اخيرا در سفر به باكو در پيش گرفت. آنكه بايد مردم آذربايجان را از آن ترساند، رژيم صهيونيستي است نه ايران تمدني و اسلامي.» ناصر كنعاني ادامه داد: «سياست ما همچنان لغو رواديد و آغوش باز به روي برادران و خواهران آذربايجاني است. تداوم سياست همسايگي سرلوحه كار ماست البته در چارچوب احترام متقابل و رعايت آداب همسايگي.» گفتني است در روزهاي اخير وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان نسبت به سفر شهروندان خود به ايران هشدار داده و از آنها خواسته تا از سفرهاي غيرضروري به ايران خودداري كنند. در بيانيه باكو شرايط ايران بي ثبات معرفي شده و از شهروندان جمهوري آذربايجان كه در ايران حضور دارند خواسته شده تا اصول امنيتي و نهايت احتياط را مورد توجه قرار دهند. اين اقدام غيرديپلماتيك و تحريف واقعيت در خصوص امنيت و ثبات در ايران با واكنش وزارت امور خارجه كشورمان رو به رو شد.