تاكيد رئيس جمهور بر تبيين خدمات نظام و انقلاب اسلامي از تريبون هاي مختلف

تاكيد رئيس جمهور بر تبيين خدمات نظام و انقلاب اسلامي از تريبون هاي مختلف تهران- ايرنا- رئيس جمهور توجه دادن مردم و افكار عمومي به ويژه نسل جوان به نقطه تحول و كانوني 15 خرداد را از وظايف ستاد كنگره ملي بزرگداشت 15 خرداد عنوان كرد و بر ضرورت تبيين خدمات و اقدامات صورت گرفته به نام نظام و انقلاب اسلامي، از تريبون هاي مختلف تاكيد كرد. به گزارش ايرنا، آيت الله سيد ابراهيم رئيسي در ديدار اعضاي كنگره ملي بزرگداشت شصتمين سالروز قيام تاريخي 15 خرداد، يكي از كاركردهاي مهم اين كنگره را يادآوري ظلم و جنايات رژيم پهلوي و همچنين بيان خدمات و دستاوردهاي انقلاب اسلامي براي مردم دانست و بر ضرورت تبيين خدمات و اقدامات صورت گرفته به نام نظام و انقلاب اسلامي، از تريبون هاي مختلف تاكيد كرد. رئيس جمهور انگيزه حضور مردم ورامين در واقعه تاريخي 15 خرداد را اميد به تغيير به نفع اسلام و مردم ايران دانست و افزود: آن روزي كه مردم ورامين حركت خود را آغاز كردند، در مقابل خود، رژيم تا بن دندان مسلح پهلوي را مي ديدند، اما با اميد و اميدواري به تغيير حاضر به جانفشاني در اين راه شدند. آيت الله رئيسي عمق و فحواي پيام امام خميني(ره) درباره 15 خرداد و فلسفه اعلام عزاي عمومي اين روز براي هميشه تاريخ را معطوف كردن توجهات به اين حركت تاريخي در نهضت اسلامي عنوان كرد و اظهار داشت: مبنا و اصل پيام امام(ره) نمادسازي از اين روز تاريخي و زنده نگهداشتن آن به عنوان نقطه تحول و حركت به سمت تغيير و وقوع انقلاب اسلامي بوده است كه بايد همواره مورد توجه باقي بماند. رئيس جمهور توجه دادن مردم و افكار عمومي به ويژه نسل جوان به اين نقطه تحول و كانوني را يكي ديگر از وظايف ستاد كنگره ملي بزرگداشت 15 خرداد عنوان كرد و اظهار داشت: برگزاري كنگره براي اين روز تاريخي مهم است، اما بخش اصلي آن آگاهي دادن مردم نسبت به اصل واقعه 15 خرداد است كه بايد با استفاده از ظرفيت دانش آموزان، دانشجويان و فرهيختگان ورامين براي ماندگار كردن اين روز تاريخي و زنده نگهداشتن راه و ياد شهداي اين روز محتواسازي صورت گيرد. آيت الله رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود به مطالبات مردم پيشوا، ورامين و قرچك به ويژه در زمينه احداث مترو، رفع مشكلات شهرك آژند و سبحان در اين منطقه و مشكل آب كشاورزي دشت ورامين اشاره و بر ضرورت تسريع در اجراي مصوبات سفر استاني دولت به اين منطقه تاكيد كرد. پيش از سخنان رئيس جمهور، فرماندار ورامين گزارشي از اقدامات و دستاوردهاي دولت مردمي در شهرستان ورامين طي قريب به 2 سال گذشته از جمله تكميل و به سرانجام رساندن بسياري از پروژه هاي عمراني و زيربنايي بر زمين مانده و توجه ويژه به روستاها و نقاط كم برخوردار اين منطقه با تخصيص بودجه مناسب به شهرداري ها ارائه كرد.