كسب عنوان شايسته تقدير ويژه دفتر روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان گيلان

كسب عنوان شايسته تقدير ويژه دفتر روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان گيلان رشت-ليجار:با اهداء لوح تقدير از سوي محمد علي اكبري مديركل روابط عمومي و امور بين الملل شركت توانير از جواد لطفي مدير روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان گيلان به جهت اقدامات شايسته شاخص اطلاع رساني در اقناع افكار عمومي و جلب مشاركت مردم در مديريت مصرف و كاهش چشمگير مصرف انرژي در دوره اوج بار تابستان 1402 تقدير شد. به گزارش ليجار ؛ در بخشي از تقدير نامه محمد علي اكبري آمده است: اينك كه از تابستان 1402 با مجموع اقدامات فرهنگي و هنري و اطلاع رساني با سربلندي گذر نموديم و با تامين برق پايدار مشتركين،رضايت هموطنان عزيزمان به عنوان بزرگترين سرمايه كشور محقق گرديد،وظيفه خود ميدانم از همدلي و تلاش هاي ستودني دفتر روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان گيلان كه شايسته تقدير ويژه مي باشد سپاسگزاري و قدرداني نمايم،اميد كه اين همت و تلاش ذخيره آخرتمان باشد كه بقيه الله خير لكم آن كنتم مومنين.