استعفاي رييس شركت مخابراتي استراليا در پي قطعي 12 ساعته اينترنت

استعفاي رييس شركت مخابراتي استراليا در پي قطعي 12 ساعته اينترنت به گزارش سيتنا، «سنگاپور تله كامونيكيشنز» شركت مادر اپتوس استعفاي كلي باير راسمارين مدير ارشد اجرايي آن را چند روز پس از يك قطعي گسترده شبكه مخابراتي اعلام كرد. اين قطعي سبب شد حدود نيمي از جمعيت 26 ميليون نفري استراليا براي 12 ساعت به اينترنت و تلفن دسترسي نداشته باشند. مايكل ونتر مدير ارشد مالي شركت اين سمت را برعهده گرفته است. راسمارين اعلام كرد: پس از حضور در جلسه استماع پارلمان استراليا و مدتي تفكر تصميم به استعفا گرفته است. اين جلسه روز جمعه برگزار شد و مديران ارشد اپتوس اعلام كردند شركت هيچ برنامه اضطراري براي قطعي شبكه در اين مقياس نداشته است. وي در آوريل سال 2020 ميلادي به عنوان مدير ارشد اجرايي اپتوس انتخاب شد و طي دو رسوايي بزرگ كه شهرت اين شركت را خدشه دار كرد، رهبري آن را برعهده داشت. سال گذشته يك رويداد بزرگ هك در اين شركت داده هاي خصوصي 10 ميليون شهروند استراليايي را فاش كرد و به يك شكايت دسته جمعي و چند تحقيق از سوي رگولاتورها منجر شد. از سوي ديگر اين شركت در اوايل ماه جاري ميلادي با قطعي 12 ساعته شبكه روبرو شد كه 10 ميليون شهروند استراليايي تحت تاثير آن قرار گرفتند. اين رويداد به خشم و استيصال مشتريان شركت مخابراتي منجر شد و نگراني هايي وسيع تر درباره زيرساخت هاي آن را برانگيخت. مديران ارشد اجرايي اپتوس در جلسه استماع پارلمان اعلام كردند اين تهيه كننده سرويس هاي مخابراتي قطعي وسيع شبكه را پيش بيني نمي كرد و به همين دليل هيچ برنامه پشتيباني در اين زمينه تدارك نديده بود. سينگاپور تله كامونيكيشنز هفته گذشته اعلام كرد اختلال در سيستم هاي امنيتي اپتوس به قطعي منجر شده و ارتقاي روتين نرم افزار دليل آن نبوده است.