مدير روابط عمومي بانك صادرات ايران منصوب شد

​در حكمي از سوي محسن سيفي مديرعامل بانك صادرات ايران، محمد قادري به عنوان سرپرست اداره كل روابط عمومي اين بانك منصوب شد. به گزارش اقتصادطلايي به نقل از روابط عمومي بانك صادرات ايران، در مراسمي با حضور ياسر مرادي عضو اجرائي هيئت مديره بانك صادرات ايران و هدايت نصرالهي سرپرست امور حوزه مديريت و ارتباطات اين بانك، (...) ​در حكمي از سوي محسن سيفي مديرعامل بانك صادرات ايران، محمد قادري به عنوان سرپرست اداره كل روابط عمومي اين بانك منصوب شد. به گزارش اقتصادطلايي به نقل از روابط عمومي بانك صادرات ايران، در مراسمي با حضور ياسر مرادي عضو اجرائي هيئت مديره بانك صادرات ايران و هدايت نصرالهي سرپرست امور حوزه مديريت و ارتباطات اين بانك، حكم مديريت جديد اداره كل روابط عمومي بانك صادرات ايران به محمد قادري اعطا شد. وي از فعالان رسانه اي كشور بوده كه سابقه فعاليت به عنوان سردبير تابناك، مدير كل اخبار خارجي خبرگزاري مهر، سردبير تهران تايمز، سردبير نورنيوز و رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل سايپا را نيز در كارنامه خود دارد.