آزادي بيش از 100 زنداني محكوم مالي/سرقت همچنان در صدر جرايم تهران قرار دارد

آزادي بيش از 100 زنداني محكوم مالي/سرقت همچنان در صدر جرايم تهران قرار دارد تهران - ايرنا - دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: بيش از 100 زنداني داراي محكوميت هاي مالي، در ماه آبان با همكاري دستگاه قضا و خيران از زندان آزاد شده اند. به گزارش ايرنا از قوه قضاييه، علي صالحي در هشتمين جلسه كاهش جمعيت كيفري با قرائت دستورهاي پانزده گانه رياست قوه قضاييه و ابلاغ مكتوب اين دستورها همچنين شيوه نامه و راهكارهاي اجراي آن به همه معاونان دادستان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران، بر اجراي دقيق اين دستورها تاكيد كرد. وي اظهار داشت: لازم است همكاران قضايي در راستاي جامه عمل پوشاندن به دستورات رئيس قوه قضاييه در مسير تعالي و رشد دستگاه قضايي، ضمن نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات، تلاش خود را براي جلب رضايت خداوند متعال، عمل به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و افزايش خدمت رساني به مردم به كار گيرند. دادستان تهران با بيان اينكه سرقت همچنان در صدر جرايم تهران قرار دارد، افزود: امنيت مردم خط قرمز دستگاه قضايي است؛ بنابراين قضات دادسرا بايد با مخلان امنيت عمومي جامعه از جمله سارقان مسلح و سابقه دار همچنين مرتكبان جرايم خشن و خاصي كه موجب سلب آسايش مردم هستند؛ با قاطعيت برخورد كنند. دادستان تهران، ضرورت اجتناب قضات از صدور قرارهاي بازداشت موقت غيرضرور و اهميت تسريع در انجام تحقيقات و تعيين تكليف پرونده ها به ويژه پرونده هاي زنداني دار را يادآور شد و افزود: با عنايت به پيش بيني امكان اعتراض متهمان به قرارهاي تأمين كيفري از سوي قانونگذار، همكاران قضايي لازم است ضمن اكتفا نكردن به صرفِ دريافت امضا از متهمان، حق اعتراض آنان به قرارهاي صادره را نيز به آنها تفهيم كنند. صالحي ضمن تاكيد بر لزوم استمرار بازديدهاي هدفمند معاونان دادستان و قضات دادسرا از زندان ها افزود: با همكاري دستگاه قضا و خيران، بيش از 100 زندانيِ داراي محكوميت هاي مالي، در ماه جاري از زندان آزاد شده كه اين كار خداپسندانه در راستاي فرآيند باز اجتماعي كردن زندانيان و بازگشت آنان به كانون گرم خانواده است. وي خاطرنشان كرد: معاونان و سرپرستان دادسرا بايد علاوه بر نظارت مستمر بر صدور قرارهاي تأمين كيفري و به ويژه قرارهاي منتهي به بازداشت افراد، به طور روزانه فهرست بازداشتي هاي شعب را نيز دريافت كرده و همه تلاش خود را براي جلوگيري از حبس غيرضرور متهمان و تسريع در فرايند تعيين تكليف پرونده ها با رويكرد ممانعت از نگهداري طولاني مدت متهمان در بازداشت، به كار گيرند.