روز بدون كيف و ساختن خاطره هايي شاد ماندگار در مدرسه

روز بدون كيف و ساختن خاطره هايي شاد ماندگار در مدرسه تهران - ايرنا - دانش آموزان ابتدايي امروز در «روز بدون كيف» به جاي مطالعه كتب درسي به فعاليت هاي مهارتي ديگر پرداختند و با انجام كارهاي عادي روزانه، خاطره اي به يادماندني همراه با دوستان و معلم براي آنها به جاي ماند. به گزارش ايرنا، آموزش و پرورش 28 آبان اعلام كرد كه دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر تهران روز سه شنبه 30 آبان ماه بدون كيف به مدرسه مي روند. براين اساس، دانش آموزان ابتدايي امروز 30 آبان را بدون كيف و كتاب در مدرسه به امور آموزشي و مهارتي پرداختند و در واقع روزي شادتر از ساير روزهاي تكراري مدرسه براي آنها محسوب مي شد. در واقع به گفته مسئولان، در روز بدون كيف آموزش تعطيل نمي شود و با توجه به ساحت هاي تربيتي فضاي بيشتري براي بازي و يادگيري، پرداختن به مهارت هاي مختلف، خلق تجارب جديد و... براي دانش آموزان فراهم مي شود. روز بدون كيف و كتاب كه مانند يك جشن براي كودكان برگزار شد، هر كدام مهارتي را در نظر گرفتند و براساس آن با هم كلاسي هاي خود مشغول انجام آن به صورت گروهي و گاهي هم تك نفره شدند. دانش آموزان از انجام كاردستي تا پخت غذا و دوخت لباس هاي كوچك را در برنامه اوقات فراغت خود قرار دادند و پس از انجام اين اقدامات در حياط مدرسه به انجام بازي هاي گروهي مشغول شدند. برخي ديگر از اين دانش آموزان با پوشيدن لباس هاي سنتي و محلي با شاهنامه خواني، اجراي سرودهاي و شعرهاي محلي و اجراي تئاتر همكلاسي هاي خود را سرگرم كردند. همچنين برخي از اوليا هم در اين مراسم شركت كردند و خوراكي هاي متنوعي را براي دانش آموزان به همراه خود آورده بودند تا جشن آنها كامل شود. روز بدون كيف و ساختن خاطره هايي شاد ماندگار در مدرسه شادي كودكان با انجام كارهاي مهارتي يكي از اين والدين درباره برگزاري اين روز به خبرنگار ايرنا گفت: دخترم از 2 روز پيش براي امروز هيجان بسياري داشت، او از من خواست كه براي همكلاسي هايش كيك درست كنم و همچنين در اين مراسم همراه او باشم. وي افزود: برگزاري اين روز دانش آموزان را از روزمرگي خارج كرد و به آنها حس نشاط و حتي توانايي در ساير امور به جز درس خواندن را هم داده است. همچنين يكي از دانش آموزان دختر كلاس سوم دبستان درباره برگزاري روز بدون كيف گفت: امروز بهترين روز امسال است، ما امروز را قرار نيست بيكار باشيم اما مي توانيم با كارهاي مختلف به جز درس خواندن خوشحال باشيم. وي افزود: معلم به ما گفت كه پارچه هاي مختلف را با خود بياوريم و پارچه چهل تيكه درست كنيم، همينطور اينكه شعر بخوانيم و كارهاي گروهي انجام دهيم. بيشتر بخوانيد روز بدون كيف خلاق ترين روز براي معلمان روز بدون كيف خلاق ترين روز براي معلمان دانش آموزان ابتدايي تهران سه شنبه بدون كيف به مدرسه مي روند دانش آموزان ابتدايي تهران سه شنبه بدون كيف به مدرسه مي روند روز بدون كيف و ساختن خاطره هايي شاد ماندگار در مدرسه يك دانش آموز پسر كلاس چهارمي هم درباره اين روز گفت: امروز قرار نيست مثل هر روز فقط درس بخوانيم و خسته شويم. روز بدون كيف را با دوستانم در حياط مدرسه گذرانديم و انواع بازي هاي گروهي را انجام داديم. همچنين يك دانش آموز پسر كلاس سومي درباره اقدامات اين روز بدون كيف گفت: ما وسايل مختلفي براي كاردستي همراه خود آورديم و من قورباغه درست كردم. برخي از دوستانم هم چيزهاي ديگري درست كردند. كار بعضي خوب و بعضي هم قشنگ نشد اما خيلي به ما خوش گذشت. يك معلم درباره چگونگي برگزاري اين روز گفت: از شب قبل انواع بازي هاي با خلاقيت را جست وجو كردم تا امروز اين كودكانم بتوانند يك روز شاد و مفيد را پشت سر بگذرانند. وي افزود: شوق اين دانش آموزان براي امروز خيلي زياد بود بنابراين بايد براي ايجاد هيجان و نشاط در برنامه روزانه خود، انجام مهارت و آموزش به صورت بازي و سرگرمي را قرار دهيم تا نتيجه بهتري حاصل شود. روز بدون كيف و ساختن خاطره هايي شاد ماندگار در مدرسه روز بدون كيف يعني تجربه نوع ديگري از يادگيري معصومه نجفي پازوكي معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش امروز در حاشيه مراسم روز بدون كيف در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ايرنا درباره اين روز و علت برگزاري آن، توضيح داد: كتاب درسي به صورت يك سنت بسيار قابل احترام است و معلم بايد متوجه شود كه كتاب درسي فقط يك ابزار محسوب مي شود و اين معلم است كه بايد در جهت كسب شايستگي هاي پايه در دوره ابتدايي موقعيت يادگيري خلق كند و وابسته به كتاب نباشد. وي افزود: معلم بايد خلاق باشد و در 6 ساحت تربيت بتواند خلاقانه موقعيت يادگيري ايجاد كند. وقتي كتاب درسي از ميز دانش آموزان حذف شود كه در واقع هدف روز بدون كيف است، معلم ديگر نگران بودجه بندي كتاب درسي و كمبود زمان نيست. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در اين روز معلمان براي بخش هاي مختلف تربيت دانش آموزان برنامه ريزي مي كنند و شبيه به زندگي واقعي دانش آموزان است و مهارت هايي را كسب مي كنند كه انتظار داريم پس از آموزش عمومي به اين موارد توجه شود. روز بدون كيف و ساختن خاطره هايي شاد ماندگار در مدرسه تاكيد وزير آموزش وپرورش بر تكرار برنامه روز بدون كيف نجفي درباره تعداد دفعات روز بدون كيف براي دانش آموزان در طول سال تحصيلي، گفت: وزير آموزش و پرورش تاكيد دارد اين برنامه بيشتر تكرار شود اما تصور مي كنم بايد در وهله اول اين برنامه را به طور كامل براي معلمان تشريح كنيم تا معلم در جريان قرار گيرد و تعدادي موقعيت يادگيري به او پيشنهاد دهيم و او الگو را دريافت كند. معلم بايد فضاي يادگيري كه در روز بدون كيف است را در طراحي آموزشي يك هفته خود يا حتي 2 هفته يك بار بگنجاند، اكنون در دوره متوسطه روزبدون كيف و كتاب يعني همان اردوهايي كه انجام مي دهند اما در دوره ابتدايي دانش آموزان به دلايل شرايطي كه دارند كمتر به اردو مي روند و روز بدون كيف يعني تجربه نوع ديگري از يادگيري كه به زندگي واقعي نزديك است وي افزود: اگر روز بدون كيف و كتاب زياد تكرار شود مشكلي ندارد اما اكنون آنقدر معلمان به كتاب درسي عادت كرده اند بخصوص در پايه هاي پنجم و ششم كه دائم نگران عقب افتادن از زمانبندي كتاب درسي است. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش عنوان كرد: معلم بايد فضاي يادگيري كه در روز بدون كيف است را در طراحي آموزشي يك هفته خود يا حتي 2 هفته يك بار بگنجاند، اكنون در دوره متوسطه روزبدون كيف و كتاب يعني همان اردوهايي كه انجام مي دهند اما در دوره ابتدايي دانش آموزان به دلايل شرايطي كه دارند كمتر به اردو مي روند و روز بدون كيف يعني تجربه نوع ديگري از يادگيري كه به زندگي واقعي نزديك است. نجفي درباره اينكه برخي از مدارس اين طرح را اجرا نكردند، گفت: درباره روز بدون كيف طرحي كه از سوي ادارات آموزش و پرورش منطقه معرفي مي شود، معمولاً در 90 درصد مدارس اجرا مي شود و شايد برخي جاها اجرا نكنند كه توصيه ما اجراي آن است. وي افزود: اگر اين برنامه قوي باشد، معلم به استقبال آن مي رود. وظيفه ما اين است اين برنامه را آنچه كه هست معرفي كنيم و بگوييم چه اثراتي دارد و سپس معلم به سمت آن مي رود.