استوري عجيب روابط عمومي پرسپوليس با تهديد!

استوري عجيب روابط عمومي پرسپوليس با تهديد! مصطفي لشگري مدير روابط عمومي پرسپوليس اين روزها فعاليت هاي زيادي را در صفحه اينستاگرام خود دارد. به گزارش فرتاك نيوز، در روزهاي گذشته موضوعات مناقشه برانگيزي بين پرسپوليس و استقلال پيش آمده كه علاوه بر مديران و مربيان، كارمندان روابط عمومي دو باشگاه را نيز وارد ماجرا كرده و حالا در تازه ترين موضوع، مصطفي لشگري مديرروابط عمومي پرسپوليس يك استوري از پيام تهديدآميز يكي از طرفداران فوتبال منتشر كرده است. در اين استوري كه البته بخش توهين و شماره تلفن آن مخدوش شده، اين كاربر پيام تهديدآميز عجيبي را ارسال كرده كه روابط عمومي پرسپوليس آن را با تيتر «بدون شرح» در استوري خود قرار داده است. به نظر مي رسد مسائل پيش آمده اخير باعث شده تا حملات زيادي به صفحات مسئولان دو تيم انجام شود كه البته ديگر در فضاي فوتبال ايران طبيعي است. البته به نظر مي رسد اين موضوع به بخش حقوقي پرسپوليس هم ارجاع داده شده و باوجود ابراز پشيماني اين فرد، باشگاه پرسپوليس قصد دارد به دليل تهديد از او در دادگاه كيفري شكايت كند.