استفاده از هوش مصنوعي براي خنثي كردن بمب

بريتانيا براي كاهش خطرات خنثي سازي بمب، به هوش مصنوعي و سگ هاي رباتيك رو مي آورد. استفاده از هوش مصنوعي براي خنثي كردن بمب  بنر همراه اول سگ هاي رباتيك داراي مجموعه ذاتي از مهارت ها هستند كه مي توان از آنها بهره برد و در عين حال خطرات در زندگي انسانها را كاهش داد. در يك بيانيه مطبوعاتي آمده است كه دولت بريتانيا در جريان رويداد هكاتون به 40 برنامه نويس سپرده است تا با استفاده از هوش مصنوعي(AI) و حوزه رباتيك، بهترين پاسخ ها را براي تهديدات بمب ارائه كنند. اين رويداد كه اوايل ماه توسط مركز هوش مصنوعي دفاعي(DAIC) برگزار شد، در سال 2021 براي تسريع استفاده از هوش مصنوعي براي اهداف دفاعي بنا نهاده شده است. سگ هاي رباتيك مانند سگ اسپات شركت بوستون دايناميكس(Boston Dynamics' Spot) مدت هاست كه براي كمك در مواقع اضطراري تبليغ مي شوند. چه پاي يافتن نشانه هاي حيات در ميان باشد چه بازرسي منطقه اي كه براي انسان خطرناك است، سگ هاي رباتيك يا حتي پهپادها مي توانند بسيار مفيد باشند. چالش اصلي اما افزايش دقت اين ماموريت ها با كمترين دخالت انساني است. اينجاست كه هوش مصنوعي مي تواند كمك كند، و هدف مركز هوش مصنوعي دفاعي از سازمان دهي هكاتون اين بود كه بهترين ذهن ها را گردهم آورد و به آنها اجازه دهد تا روي توسعه سيستم هايي كه مي توانند در اين مورد استفاده شوند، با هم كار كنند. پاي هوش مصنوعي به خنثي كردن بمب باز مي شود اقداماتي مانند بالا رفتن از پله ها، اجتناب از برخورد با موانع، يا بالا رفتن از زمين هاي ناهموار مواردي است كه سازندگان به طور گسترده روي آن كار كرده اند. بنابراين، برنامه نويسان وظيفه داشتند از اين توانايي ها بهره ببرند و از آنها براي استفاده در شبيه سازي سناريوهاي تهديد كننده حيات استفاده كنند. چهل برنامه نويسي كه براي هكاتون انتخاب شده بودند در پنج گروه در يك دوره سه روزه كار كردند تا نشان دهند كه چگونه مي توان از قابليت هاي مبتني بر هوش مصنوعي استفاده كرد. در دو روز اول، گروه ها روي توسعه استراتژي هايي براي غلبه بر سناريوهاي تهديدآميز كار كردند و در پايان برنامه نويسي انجام دادند. در روز پاياني، گروه ها دستاوردهاي خود را به گروه خنثي سازي مهمات انفجاري(EOD) و گروه جستجو كه متخصصان تاكتيكي و فني ارتش بريتانيا در زمينه مواد منفجره هستند، ارائه كردند. پاسخ به هكاتون اين رويداد هكاتون توسط نمايندگان گروه خنثي سازي مهمات انفجاري، مركز هوش مصنوعي دفاعي و تجهيزات دفاعي و پشتيباني(DE&S) براي اهدا جايزه در پنج دسته داوري شد. اين پنج مورد شامل كار تيمي، همكاري، نوآوري، كاربرد عملي و تلاش و تمركز بود. سرهنگ كريس كولز از گروه خنثي سازي مهمات انفجاري در بيانيه مطبوعاتي گفت: ديدن استعداد و تعهد در تلاش براي ايجاد ابزارهاي خنثي سازي بمب كه نيازي به نزديك شدن افراد از نزديك به بمب ندارند، بسيار لذت بخش بوده است. من امروز شاهد مواردي بوده ام كه كاملا تحقيق و توسعه را در فضاي خنثي سازي مهمات انفجاري تسهيل مي كند. بريتانيا آماده آزمايش فناوري هاي جديدتر است و اگر در آينده يك سگ رباتيك را در يك ماموريت واقعي ببينيم، نبايد تعجب كنيم. منبع: آخرين خبر