ديپلمات روس: اوكراين در دفاتر كنسولي خود مزدور استخدام مي كند

ديپلمات روس: اوكراين در دفاتر كنسولي خود مزدور استخدام مي كند تهران- ايرنا- فرستاده ويژه وزارت امور خارجه روسيه از استخدام مزدور توسط اوكراين در دفاتر كنسولي و ديپلماتيك اين كشور واقع در كشورهاي غربي خبر داد. به گزارش روز سه شنبه ايرنا از خبرگزاري تاس، روديون ميروشنيك در يك نشست خبري گفت: دفاتر ديپلماتيك و كنسولي اوكراين در كشورهاي غربي كار استخدام مزدور براي جنگ در مقابل روسيه را برعهده دارند. فرستاده ويژه وزارت امورخارجه روسيه اين وضعيت را برخلاف اصول ديپلماسي دانست. وي افزود: اوكراين با نقض تمام هنجارهاي موجود، شبه نظاميان سراسر جهان را در دفاتر ديپلماتيك و كنسولي خود جذب مي كند. اين ديپلمات روس با بيان اينكه مسكو، اقدامات غيرقانوني كي يف را در مكان هاي بين المللي مربوطه مطرح كرده است، خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي كشورها چشمان خود را به روي چنين فعاليت هاي غيرقانوني از سوي اوكراين بسته اند.