بينگ با اين قابليت جديد، جست و جو در وب را جذاب تر مي كند

<a href="https://www.zoomit.ir/internet-network/411935-microsoft-bing-search-ai-captions-generative" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/63eb83a3c316fdb62df550be?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="بينگ با اين قابليت جديد، جست‌و‌جو در وب را جذاب‌تر مي‌كند"/></a><br/><p>مايكروسافت توضيحات مبتني‌بر هوش مصنوعي را به صفحه‌ي نتايج جست‌و‌جو در بينگ اضافه كرد.</p><br/>