آيا روابط عمومي در بلاك چين مرده است؟ نگاهي به ديدگاه هاي مخالف

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) || مقاله اخير موتي پير در CoinDesk با عنوان "بله، علي رغم توصيه بالاجي، روابط عمومي هنوز در بلاك چين اهميت دارد" چالشي را عليه ديدگاه رو به رشد رايج مطرح مي كند كه روابط عمومي سنتي در عصر رسانه هاي اجتماعي و محتواي خالق محور منسوخ شده است. پير با اشاره به تجربه چندين دهه اي خود در اين زمينه، استدلال مي كند كه روابط عمومي كسب شده، كه شامل ايجاد روابط با رسانه ها، رهبري فكري و استراتژي هاي متمركز بر محتوا براي به دست آوردن پوشش خبري بدون پرداخت هزينه مي شود، همچنان براي پروژه هاي بلاك چين كه به دنبال ايجاد اعتبار و جلب توجه در ميان مخاطبان كليدي هستند، بسيار ارزشمند است. او خاطرنشان مي كند كه در حالي كه رسانه هاي اجتماعي و بازاريابي محتوايي نقش هاي مهمي ايفا مي كنند، جايگزين هاي مؤثري براي روابط عمومي كسب شده نيستند. تبليغات پولي و محتواي حمايت شده اغلب ناديده گرفته مي شوند و به اندازه پوشش خبري كه به طور طبيعي به دست مي آيد، قابل اعتماد نيستند. علاوه بر اين، سازندگان محتوا، صرف نظر از اينكه چقدر دنبال كننده داشته باشند، ممكن است نتوانند سطح دسترسي و اعتبار را كه يك متخصص روابط عمومي باتجربه مي تواند ارائه دهد، ارائه دهند. پير به طور خاص در مورد پروژه هاي بلاك چين هشدار مي دهد كه اغلب مستعد بحران ها و جنجال ها هستند. در چنين مواردي، داشتن يك برنامه روابط عمومي قوي براي مديريت پيام و به حداقل رساندن آسيب به شهرت ضروري است. در حالي كه ديدگاه پير ممكن است با توصيه هاي برخي از كارآفرينان و سرمايه گذاران برجسته در فضاي بلاك چين، مانند بالاجي سرينيواسان، كه طرفداران رويكرد مستقيم تر و متمركز بر سازنده هستند، مغايرت داشته باشد، شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد روابط عمومي سنتي همچنان براي شركت ها در طيف هاي مختلف صنايع ارزشمند است. مطالعه اي كه در سال 2021 توسط PR Newswire انجام شد نشان داد كه 72 درصد از مديران عامل معتقدند كه روابط عمومي براي موفقيت كسب وكارشان «بسيار مهم» يا «مهم» است. در نهايت، بهترين رويكرد براي هر پروژه بلاك چين به عوامل مختلفي از جمله بودجه، اهداف و مخاطبان آن بستگي دارد. با اين حال، استدلال پير متقاعد كننده است كه روابط عمومي كسب شده همچنان ابزاري ارزشمند در جعبه ابزار هر متخصص ارتباطات بلاك چين است. جمع بندي روابط عمومي كه شامل ايجاد روابط با رسانه ها، رهبري فكري و استراتژي هاي متمركز بر محتوا براي به دست آوردن پوشش خبري بدون پرداخت هزينه مي شود، همچنان براي پروژه هاي بلاك چين كه به دنبال ايجاد اعتبار و جلب توجه در ميان مخاطبان كليدي هستند، بسيار ارزشمند است. تبليغات پولي و محتواي حمايت شده اغلب ناديده گرفته مي شوند و به اندازه پوشش خبري كه به طور طبيعي به دست مي آيد، قابل اعتماد نيستند. توليدكنندگان محتوا، صرف نظر از اينكه چقدر دنبال كننده داشته باشند، ممكن است نتوانند سطح دسترسي و اعتبار را كه يك متخصص روابط عمومي باتجربه مي تواند ارائه دهد، ارائه دهند. پروژه هاي بلاك چين اغلب مستعد بحران ها و جنجال ها هستند و در چنين مواردي، داشتن يك برنامه روابط عمومي قوي براي مديريت پيام و به حداقل رساندن آسيب به شهرت ضروري است. انتهاي پيام/ با كليك روي لينك زير به كانال تلگرام ما بپيونديد: https://telegram.me/sharaPR