تقدير از روابط عمومي هاي برتر سازمان هاي كرمان

تقدير از روابط عمومي هاي برتر سازمان هاي كرمان به گزارش سرويس اجتماعي پايگاه خبري راه آرمان، صبح امروز همايش «روايت خدمت»، روايت دستاوردهاي هزار روز جهاد خستگي ناپذير شهيد جمهور كه در كرمان برگزار شد. در اين مراسم از روابط عمومي سازمان هاي استان كه در حوزه روايت خدمت در طول هزار روز خدمت دولت رئيسي تلاش كردند، تقدير شد. در اين مراسم مهران باهري مسئول روابط عمومي آموزش و پرورش، احسان بيكتاشخاني روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي كرمان كه حائز رتبه شدند و از زحمات سميه حسن شاهي از اعضاي تيم روابط عمومي دادگستري كرمان تقدير شد. انتهاي خبر/ پسند