به ميزباني پتروشيمي ايلام؛گردهمايي رؤساي روابط عمومي پترول برگزار شد

به ميزباني پتروشيمي ايلام؛گردهمايي رؤساي روابط عمومي پترول برگزار شد گردهمايي مديران و رؤساي گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس به ميزباني پتروشيمي ايلام برگزار شد. به نقل از روابط عمومي پتروشيمي ايلام، بهزاد ياري؛ رئيس مجتمع پتروشيمي ايلام گفت: روابط عمومي نقش بسزايي در اميدآفريني و دستيابي به اهداف مجتمع داشته است. وي افزود: با تلاش روابط عمومي پتروشيمي ايلام و (...) گردهمايي مديران و رؤساي گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس به ميزباني پتروشيمي ايلام برگزار شد. به نقل از روابط عمومي پتروشيمي ايلام، بهزاد ياري؛ رئيس مجتمع پتروشيمي ايلام گفت: روابط عمومي نقش بسزايي در اميدآفريني و دستيابي به اهداف مجتمع داشته است. وي افزود: با تلاش روابط عمومي پتروشيمي ايلام و با گفتمان و حسن تعامل با رسانه ها و شركاي اجتماعي، چالش هاي مجتمع كاهش يافته است. سلمان اميري مدير روابط عمومي پترول در اجلاس رؤساي روابط عمومي گروه پترول بيان داشت:پتروشيمي ايلام افتخار صنعت استان و كشور است. وي با بيان اينكه ارتباط دوسويه با رسانه ها در اولويت مديران روابط عمومي باشد افزود:مديران روابط عمومي با خلاقيت و تكنيك هاي رسانه اي به تكنولوژي روژ دنيا مجهز شوند. اميري ادامه داد:اهميت و توجه مديريت مجتمع به روابط عمومي در پتروشيمي ايلام در سطح قابل تحسيني است. عليرضا معراجي رئيس برند، مسئوليت اجتماعي و روابط عمومي پتروشيمي ايلام ضمن ارائه گزارشي از عملكرد روابط اين شركت ارائه كرد. وي با بيان اينكه وظيفه روابط عمومي حل تعارضات و خلق اجماع است افزود: روابط عمومي نقش مهمي در اقناع سازي افكار عمومي دارد و در اين راستا تعامل مناسبي با رسانه هاي استان صورت گرفته است. در اين اجلاس، رؤساي روابط عمومي گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس گزارشي از اقدامات انجام شده ارائه كردند. - -