پيام رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي سواد كوه شمالي بمناسبت روز روابط عمومي

خبرگزاري آريا- رئيس اداره فرهنگ و ارشاد سواد كوه شمالي گفت:روز ارتباطات و روابط عمومي كه به عنوان هنر هشتم نيز خوانده مي شودتاكيدي بر اهميت جايگاه روابط عمومي و نقش سازنده آن در تقويت روحيه اميد افزايي جامعه است. به گزارش خبرنگارآريادفترمازندران درسوادكوه شمالي،به نقل از روابط عمومي اداره فرهنگ وارشاد اسلامي سواد كوه شمالي،نجمه روحي سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي سواد كوه شمالي با انتشار پيامي ،27 ارديبهشت روز ارتباطات و روابط عمومي را به همه فعالان عرصه روابط عمومي تبريك گفت. در متن پيام سرپرست اداره فرهنگ وارشاد سواد كوه شمالي چنين آمده است: بيست و هفتم ارديبهشت ماه در تقويم رسمي كشور به عنوان روز ارتباطات و روابط عمومي نامگذاري شده است. از روابط عمومي تعاريف زيادي وجود دارد اما درهمه تعاريف، دو مفهوم اساسي وجود دارد: يكي"سازمان" و ديگري" مخاطبان يا مردم" و اينچنين روابط عمومي را مي توان مديريت ارتباط ميان يك سازمان و مخاطبان درون و برون سازماني ناميد.مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) درباره روابط عمومي فرموده اند:" روابط عمومي ها به طور هنرمندانه اطلاع رساني كنند تا مردم با جان و دل بپذيرند." نگاه معظم له، تاكيدي بر اهميت جايگاه روابط عمومي و نقش سازنده آن در تقويت روحيه اميد افزايي جامعه است.روزگاري روابط عمومي را به چشم و گوش و روزگاري به مغز يك سازمان تشببه مي كردند اما بايد گفت روابط عمومي، همه ي يك سازمان است.روابط عمومي مي تواند، با ناپختگي و نابلدي؛ يك سازمان را حتي نابود كند و در عين حال با تدبير و دانش؛ زنده و بالنده سازد.و در يك جمله،روابط عمومي،خانه مردم و تريبون سازمان است . اهميت جايگاه روابط عمومي در عصر ارتباطات و در دوراني كه اطلاع رساني در همه عرصه ها پيشتاز است، دوچندان شده است به گونه اي كه موفقيت سازمان ها، ادارات و شركت ها و دوامشان در عرصه ها و فعاليت هاي تخصصي به عملكرد روابط عمومي هاي آن ها وابسته است .نقش روابط عمومي به عنوان ابزار مديريتي براي فعاليتهاي حرفه اي، علمي و الكترونيكي، از مشخصه هاي جديد روابط عمومي در عصر ارتباطات است.روابط عمومي تلفيقي است از دانش، مهارت، هنر و تجربه و مترادف است با خلاقيت توام با انگيزه، گفتمان، تعامل و اخلاق و بي شك روز روابط عمومي تداعي گر اهميت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومي در دنياي ارتباطات است. لذا اينجانب ضمن گرامي داشتن تلاش هاي انديشمندانه مديران روابط عمومي سازمان ها ،روز ارتباطات و روابط عمومي كه به عنوان هنر هشتم نيز خوانده مي شود را به تمامي فعالان اين عرصه تبريك عرض نموده و براي تمامي آنان از خداوند متعال توفيقات روزافزون در خدمتگزاري به نظام جمهوري اسلامي را مسئلت مي نمايم.