ويدئو/ گزارش خبري از گروه اعزامي روابط عمومي شركت پليمر آرياساسول از دومين روز از سيزدهمين نمايشگاه روس پلاست