متا مي خواهد هوش مصنوعي مولد را به تمام محصولات خود اضافه كند

مارك زاكربرگ، مديرعامل متا، در جلسه‌اي با كاركنان گفته است كه اين شركت مي‌خواهد هوش مصنوعي مولد را به تمام محصولاتش بياورد.