بيانيه روابط عمومي شركت پتروشيمي اروميه

در پي انتشار خبري با موضوع و تيتر (پتروشيمي اروميه اعلام ورشكستگي خواهد كرد؟) توسط يكي از سايتهاي خبررساني و قضاوت يكسويه در اطلاع رساني خود، در راستاي شفاف شدن موضوع و تنوير افكار مخاطبان و صيانت از حقوق سهامداران و كاركنان زحمتكش، روابط عمومي پتروشيمي اروميه، موارد زير را به استحضار مخاطبان مي رساند: روابط عمومي پتروشيمي اروميه در پي انتشار اخباري مبني بر اعلام ورشكستي اين شركت در فضاي مجازي بيانيه اي به شرح زير صادر كرد: بسم الله الرحمن الرحيم با سلام و بزرگداشت در پي انتشار خبري با موضوع و تيتر (پتروشيمي اروميه اعلام ورشكستگي خواهد كرد؟) توسط يكي از سايتهاي خبررساني و قضاوت يكسويه در اطلاع رساني خود، در راستاي شفاف شدن موضوع و تنوير افكار مخاطبان و صيانت از حقوق سهامداران و كاركنان زحمتكش، روابط عمومي پتروشيمي اروميه، موارد زير را به استحضار مخاطبان مي رساند: قبل ازهرچيزي ميتوان گفت كه هرچند اصل موضوع و تيتر عنوان شده، كه مربوط به مطالبات وصول نشده از خريدار دولتي مي باشد، درست مي باشد، ولي ارتباط دادن آن به سوء مديريت و استفاده از عناصر بي تجربه، غير كارشناسي و غيرمنصفانه مي باشد. شركت پتروشيمي اروميه با توجه به قراردادهاي خود با شركت دولتي خدمات حمايتي كشاورزي (مجري خريد تضميني محصول و توزيع نهاده هاي كشاورزي) به بيش از 70% تعهدات عمل نموده است (اطلاعات مربوط به آن نيز طبق قوانين سازمان بورس، به موقع در كدال افشا شده) و ركورد سود آوري شركت را در تمام ادوار شكسته است، ولي متاسفانه بدليل عدم تخصيص بودجه دولتي به خدمات حمايتي كشاورزي، دچار تنگناهاي نقدينگي شده زيرا ميزان مطالبات تقريبا معادل 50% از كل فروش سال 1401 است. در حال حاضر به اتكاي حمايت سهامدار عمده و همچنين شبكه بانكي كشور، فعاليتهاي روزانه بدون مشكل خاص در حال انجام بوده و به موازات، پيگيري مطالبات از طريق مديرعامل و اعضاي هيات مديره در حال انجام است و مطابق مذاكرات انجام شده، انشاله بزودي موضوع حل خواهد شد. در كنار اين موضوع، مجموعه پتروشيمي اروميه از ابتداي ارديبهشت ماه 1402 عظيم ترين اورهال تاريخ اين شركت نيز به مدد و اتكاي متخصصان داخلي خاتمه يافته و شركت در سال جاري با روندي پايدار توليد و ارزآوري و اشتغال را در دستور كار خود خواهد داشت. ضمنا اين شركت در 10 ماهه سال 1401 موفق به فروش 804 ميليارد تومان از محصولات خود شد كه نسبت به مدت مشابه سال 1400 ، 107 درصد رشد داشته و ميزان فروش صادراتي با رشد 228 درصدي نسبت به مدت مشابه مواجه شد و در همايش ملي شركت هاي برتر كشور (IMI-100)، موفق به كسب عنوان شركت برتر از نظر رشد سريع در همايش ملي رتبه بندي سازمان مديريت صنعتي و اخذ رتبه 308 در ايران گرديد. علاوه بر موارد فوق شركت پتروشيمي اروميه چندين طرح توسعه ديگر را نيز مورد بررسي قرار داده كه در مرحله نهايي مطالعات خود بوده و به زودي به مرحله شناسايي سرمايه گذار و به طبع آن شناسايي پيمانكار مربوطه خواهد رسيد. باتشكر/ روابط عمومي شركت پتروشيمي اروميه